Думи на водещите

Проф. Иванка Мавродиева, проф. Мариета Ботева и доц. Стефан Серезлиев

Сп. „Реторика и комуникации“, брой 20, ноември 2015 г.

Специален брой по материали от Научна конференция за докторанти и постдокторанти „Традиционни и съвременни методи за реторически изследвания“

На 17 и 18 октомври 2015 година в зала 63, Философски факултет, в Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“ се проведе научна конференция за докторанти и постдокторанти на тема „Традиционни и съвременни методи за реторически изследвания“.

Участниците в конференцията са над 30, включиха докторанти от катедра „Реторика“, от Философски факултет, от ФЖМК, както постдокторанти и преподаватели по реторика и комуникации от Софийския университет, Югозападния университет, Военната академия и други.

След селекция, редактиране и оценяване докладите от научната конференция се публикуват в извънреден, специален брой 20 през ноември 2015 г.

Първата рубрика включва статии, в които са представени резултати от използване на различни методи за изследване на политическата реторика.

Втората рубрика включва статии, свързани с визуалната реторика.

Третата рубрика обединява материали, в които се представят методи за анализ на комуникацията в онлайн среда, както и изследвания на социалните мрежи и медии.

Четвъртата рубрика се характеризира с хетерогенност и в нея са представени текстове, в които се очертават специфични реторични теми, както и изследвания на бизнес комуникацията, връзките реторика – кино и новите проявления ва ораторството в образованието и медиите.

Последната рубрика е обособена тематично около извеждане на традиционни теоретични и методически постановки в реториката, както и на търсене на пресечени точки между реториката и другите науки.

По този начин се обхваща реториката от теоретичното й наследството, представено в концептуализиран и систематизиран вид от преди 25 века и най-новите изследвания на ораторството в политиката, интернет и медиите през второто десетилетие на 21. век.

На 18 октомври 2015 г. участниците се включиха в два дискусионни форума, на които обсъдиха методите за реторически изследвания на база критичен прочит и анализ на базови публикации. Някои от анотираните статии също се публикуват в списанието и така се получава завършеност на изследванията, резултатите от екипна работа, от индивидуалния напредък в проучванията от докторантите и постдокторантите.

Така се постига развитие на школата по реторика в България.

Конференцията е част от дейности по проект № 62/2015 „Традиционни и съвременни методи за реторически изследвания“, НИС, СУ „Св. Климент Охридски“.

Ръководител на проекта е професор д.ф.н. Иванка Мавродиева.

Медиен партньор е сп. „Реторика и комуникации“ https://rhetoric.bg/.

Корекор на текстовете на български език – Надя Калъчева

Коректор на абстрактите на английски език – Гергана Райжекова

Проектът и научната конференция са представени в сайта на Софийския университет, в сайта на ТВ, в сайта на „Фокус нюз“, в YuoTube, в блога и в Онлайн справочника по реторика.

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/nauka/nauchni_proyavi/nauchen_kalendar/nauchna_konferenciya_za_doktoranti_i_postdoktoranti_tradicionni_i_s_vremenni_metodi_za_retoricheski_izsledvaniya

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/novini/novini_i_s_bitiya/nauchna_konferenciya_za_doktoranti_i_postdoktoranti_tradicionni_i_s_vremenni_metodi_za_retoricheski_izsledvaniya


Медийно отразяване
Докторанти, млади учени и преподаватели участваха в конференция, посветена на традиционните и съвременни методи за реторически изследвания

http://focus-news.net/news/2015/10/17/2135747/doktoranti-mladi-ucheni-i-prepodavateli-uchastvaha-v-konferentsiya-posvetena-na-traditsionnite-i-savremenni-metodi-za-retoricheski-izsledvaniya.html

http://www.focus-news.net/news/2015/10/17/2135435/predstoyashti-sabitiya-v-stranata-za-17-oktomvri-agentsiya-fokus.html

ТВ7 нюз7
http://news7.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/170-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8-%D1%81-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF-%D0%B4%D0%BE-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0_l.n_i.135802_c.23.html#.ViY8wNLhAdU

Отразяване в социалните мрежи

https://www.youtube.com/watch?v=XZBgPbLjs4o&feature=youtu.be

Онлайн справочник по реторика – рубрика „Събития“ – http://www.online.rhetoric.bg/

Блог https://mavrodieva.wordpress.com/

Водещи броя – проф. д.ф.н. Иванка Мавродиева, проф. д.ф.н. Мариета Ботева и доц. д-р Стефан Серезлиев