Йоана Янкулова

ПУБЛИКАЦИИ В „РЕТОРИКА И КОМУНИКАЦИИ“:

Specific manifestations of stereotypes in the process of interpersonal communication

The Transition from Quantitative to Qualitative Research of Learning in the Educational settings

Влияние на методите на преподаване върху когнитивното функциониране в интеркултурна образователна среда

Психологически измерения на саморегулираното учене в академична среда

 

Post a Comment

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  • Научното електронното списание „Реторика и комуникации” започва да се издава като част от дейностите по проект № 167 от 2011 г., НИС, СУ „Св. Климент Охридски” „Особености на академичната комуникация в интернет (Уеб 2.0): писане и публикуване в научни електронни списания”.
  • Meta