д-р Георги Петков

Георги Петков е доктор по философия и реторика и хоноруван преподавател към специалност „Философия” и специалност „Културология“ на СУ „Св. Климент Охридски” и МВБУ Ботевград. Специалист по спийчмейкинг, презентационни умения и приложна аргументация. Интересите му са в областта на изработване на аргументативни стратегии и реализирането им като подготовка на текстове за речи и модели за участие в дискусии.

Georgi Petkov (Kazanlak, Bulgaria) has a Doctor of Philosophy (D.Phil.) degree in Philosophy. He is part-time lecturer at the Department of Philosophy in the Sofia University „St. Kliment Ohridski“ and in the Department of Cultural Studies in the Sofia University. Hе is an expert in speachmaking, presentation skills and applied argumentation. His sphere of interests refers to the  argumentative strategies developing and the implementation of these strategies in the preparation of speeches and successful  discussion models.

e-mail: g.p.petkov@gmail.com

website: https://georgipetkov.wordpress.com/

Post a Comment

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>