Рецензенти

Проф. д-р Илияна Павлова – онлайн медии – Великотърновски университет „Св.
св. Кирил и Методий“

Доц. д-р Марина Джонова – лингвистика, етикет, комуникация – СУ „Св. Климент
Охридски“, Факултет по славянски филологии

 Доц. д-р Бистра Мизова – педагогическа комуникация – СУ „Св. Климент
Охридски“, Факултет по педагогика

Доц. д-р Мая Русева – политология и политическа комуникация – Великотърновски
университет „Св. св. Кирил и Методий“

Доц. д-р Калина Йочева – педагогическа комуникация, литература – Шуменски
университет „Константин Преславски“

Доц. д-р Соня Георгиева – педагогика – Русенски университет „Ангел Кънчев“

Доц. д-р Даниела Колева – презентации и комуникации – ВУЗФ

Доц. дфн Веселин Дафов – философия – СУ „Св. Климент Охридски“, Философски факултет

Д-р Нора Голешевска – визуална реторика и аргументация, Югозападен
университет „Неофит Рилски“

Д-р Иглика Касабова – медии, ПР и визуална
реторика, хоноруван преподавател в Шефилдския университет;

Д-р Евелина Христова – ПР, публични и медийни комуникации – НБУ

Д-р Тодор С. Симеонов – реторика, виртуална педагогическа реторика, виртуална
комуникация – треньор по „Едмодо“ и онлайн образование.

  • Научното електронното списание „Реторика и комуникации” започва да се издава като част от дейностите по проект № 167 от 2011 г., НИС, СУ „Св. Климент Охридски” „Особености на академичната комуникация в интернет (Уеб 2.0): писане и публикуване в научни електронни списания”.
  • Meta