Списък с автори за брой 25, ноември 2016 г.

В броя са представени статии на участници в научна конференция по проект.

 

Думи на водещите

Визуална реторика и комуникация

Силва Димитрова – Визуална реторика и мултимодалност – проявления и специфики

Силва Димитрова е докторант по реторика в СУ „Св. Климент Охридски“, Философски факултет. Бакалавър по философия, магистър по реторика и телевизионна режисура. Има опит в медиите, онлайн медиите и ПР. Имейл: silva.plamenova.dimitrova@gmail.com

Райна Душкова – Атрактивни и/или ефективни – посланията на Местни избори 2015

Райна Душкова е докторант в СУ „Св. Климент Охридски“, ФЖМК. Тя изследва политическия ПР и комуникацията по време на избори. Има опит в медиите и ПР. Имейл: raynand@gmail.com

Albena Antonova – Infographics as Effective Knowledge Visualization and Knowledge Sharing Tool

Albena Antonova

Албена Антонова работи в СУ „Св. Климент Охридски“, ФМИ. Научните й интереси са в областта на визуалните изследвания. Имейл: a_antonova@fmi.uni-sofia.bg Building

Виртуална реторика и комуникация

Десислава Добрева – Теоретичен и терминологичен обзор на понятията във виртуалната реторика

Десислава Добрева е докторант по реторика в СУ „Св. Климент Охридски“, Философски факултет. Темата на дисертацията й е свързана с етичните и комуникативни аспекти на социалната мрежа Фейсбук. Бакалавър по философия. Магистър по реторика. Имейл: desi.dobreva@gmail.com

Десислава Антова – Проявления на виртуалната реторика в мултимедийната журналистика – (Анализ по метода „Case Study” в онлайн медията „News.bg”)

Десислава Антова е докторант по реторика в СУ „Св. Климент Охридски“, Философски факултет. Темата на дисертацията й е свързана с онлайн медии и реторика. Бакалавър по журналистика. Магистър по реторика. Има опит като журналист в медии и онлайн медии. Имейл: d_antova@ff.uni-sofia.bg

Десислава Стоичкова – Проявление на визуалната реторика в LinkedIn

Десислава Стоичкова е докторант по реторика в СУ „Св. Климент Охридски“, Философски факултет. Бакалавър и магистър по ПР, магистър по реторика. Тематиката на дисертацията й е свързана с изследване на социалната мрежа LinkedIn и проявленията на реторика в нея. Имейл: dv_stoichkova@abv.bg

Любен Гешев – Мястото на убеждаващата комуникация при формиране на потребителски умения онлайн

Любен Гешев е докторант по ПР в СУ „Св. Климент Охридски“, ФЖМК. Бакалавър и магистър по ПР. Има опит в медиите и корпоративния ПР. Имейл: zetranator_z@abv.bg

Джендър реторика и комуникация

Вяра Генова – Темата за равнопоставеността на половете – съвременни проекции на парламентарната и медийната джендър реторика (април – май 2016 г.)

Вяра Генова е доктор по реторика в СУ „Св. Климент Охридски“, Философски факултет. Защитила е дисертация по проблематика, свързана с джендър парламентарната реторика в България. Има опит в медиите, ПР и рекламата. Работи в областта на институционалния ПР/митници. Имейл: viaratg@abv.bg

Силвия Петрова – Джендър аспекти в политическите медийни образи

Силвия Петрова е преподавател в Югозападния университет „Неофит Рилски“. Води курсова по медии, медийна комуникация, етика, джендър изследвания. Имейл:  petrova.silvia@abv.bg>

Реторика, образование, изкуства

Daniela Ilieva-Koleva, Raya Tsvetkova, Raya Genova – The Impact Factor Defined

Даниела Илиева-Колева, Рая Цветкова и Рая Генова работят във Висшето училище по застраховане и финанси, София и преподават организационна култура, управление на комуникациите, тренинг, бизнес комуникация и презентационни умения.  Имейл:
daniela@daniela.bg

Тодор Симеонов – Digital badges in education: nature and implementation

Тодор Симеонов е докторант по реторика в СУ „Св. Климент Охридски, Философски факултет. Научните му интереси са в областта на виртуалната педагогическа комуникация, онлайн медии, социални мрежи, електронни ресурси. Има опит в ПР. Имейл: teo.simeonov@gmail.com

Теодора Абрашева – Реторични особености на трейлъра в игралното кино

Теодора Абрашева е докторант по реторика в СУ “Св. Климент Охридски, Философски факултет. Завършва актьорско майсторство – бакалавър и магистратура по лайфстайл журналистика. Темата на дисертацията й е свързана с реторика и кино. Имейл: teodora_abrasheva@abv.bg

Научни събития

Ирина Перянова – Конференцията “Когнитивна лингвистика в междудисциплинарен контекст – теория и практика”, Черкаси, Украйна

Ирина Перянова е доцент в Университета за национално и световно стопанство. Тя преподава английски език, изследва специфичната терминология на английски език. Имейл: irinaperianova@yahoo.com