Author Archives: admin

Сп. Реторика и комуникации – бр. 25

Брой със статии от конференция „Съвременни проявления на реториката в медиите, онлайн медиите и изкуствата“, проведена на 18-19 юни 2016 г. Водещи броя – проф. д.ф.н. Иванка Мавродиева, проф. д.ф.н. Мариета Ботева, доц. д-р Стефан Серезлиев, д-р Георги Петков, д-р Пламен Павлов Списък с автори за брой 25, ноември 2016 г. Думи на водещите Визуална […]

Posted in електронно списание, реторика, реторика и комунуикации | Comments closed

Сп. „Реторика и комуникации“ – Брой 24, Септември 2016

Реторика, ПР, медии, комуникации Водещи броя – доц. д-р Стефан Серезлиев, гл. ас. д-р Иво Пиперков, д-р Пламен Павлов, проф. д.ф.н. Иванка Мавродиева Думи на водещите ПР, публична комуникация, реклама Димитрина Стефанова – Особености на ПР стратегията и етапи в реализирането й Александър Христов – Рекламни и ПР форми в медиите: съвременни разбирания, граници, терминология […]

Posted in реторика, реторика и комунуикации | Comments closed

Електронно научно списание „Реторика и комуникации“ 23 брой, юли 2016

Реторика, комуникации, медии Водещи броя – проф д. пс.н. Толя Стоицова, проф. д-р Йовка Тишева, проф. д.ф.н. Иванка Мавродиева Думи на водещите Реторика, политическа комуникация, творчество Cornelia Ilie – Populism in post-communist Romania and Hungary: Representing cultural and political otherness Fotini Egglezou – The use of common topics in teaching creative writing Атанас Ждребев – […]

Posted in реторика | Comments closed

Електронно научно списание „Реторика и комуникации“, 22 брой, април 2016

Реторика, аргументация, комуникация Водещи броя – проф. д.ф.н. Иванка Мавродиева, д-р Георги Петков и доц. д.ф.н. Гергана Апостолова Думи на водещите Аргументация, реторика, академична комуникация Valeriya Smolenenkova – The proposition identifying algorythm. Ibrahim Aksu – Saving donkey work: Simplifying academic texts for translation Мариета Ботева – Аргументация и реторическа аргументация Стефан Серезлиев – Името на […]

Posted in Без категория | Comments closed

Електронно научно списание „Реторика и комуникации“, бр. 21, януари 2016 г. Специален брой със статии от конференцията на СИЕТАР България (08.06.2015 г.)

Думи на водещите Ангел Кондев – От Дамаск до Кордоба през Поатие. Бежанската криза и историческата съдба на Запада Даниела Сотирова – Кроскултурната етика: морални основания, моралното изключване и етическо разнообразие на културите Йоана Павлова – Риалити предаванията – бизнес със социална значимост? Йоана Янкулова – Съвременни проекции на моделите на организационното учене в мултикултурна […]

Posted in Без категория | Comments closed

„Реторика и комуникации“, брой 20, ноември 2015 г. Специален извънреден брой „Традиционни и съвременни методи за реторически изследвания“

Специален извънреден брой „Традиционни и съвременни методи за реторически изследвания“ Научна конференция 17 и 18 октомври 2015 г., зала 63, Ректорат, СУ „Св. Климент Охридски“, Философски факултет Дейност по проект НИС № 62, 02.04.2015 г. Ръководител на проекта – проф. д.ф.н. Иванка Мавродиева . Коректор на текстовете на български език – Надя Калъчев Коректор на […]

Posted in реторика | Tagged , | Comments closed

„Реторика и комуникации” бр. 19, октомври 2015 г. – Лингвистика, комуникация, реторика

Думи на водещите Образование, политики, комуникация Тодор Шопов – Осигуряване на качество в българското висше образование / Quality Assurance in Bulgarian Higher Education Език, лингвистика, образност Fotini Egglezou – A metaphorical structural model for teaching argumentative writing in a Greek elementary school Владимир Досев – Метафората като когнитивен инструмент Bistra Dudeva, Kristina Stoyanova – Gestures and Еnglish […]

Posted in електронно списание, реторика, реторика и комунуикации | Comments closed

„Реторика и комуникации” бр. 18, юли 2015 г. – Реторика, медии, ПР, политическа комуникация

      Водещи броя проф. Иванка Мавродиева,  проф. Толя Стоицова, гл. ас. д-р Иво Пиперков, д-р Пламен Павлов Думи на водещите броя Реторика и политическа комуникация Olga Brusylovska – Critical discourse analysis (CDA) in International Relations  Ольга Русова – Феномен польской “Солидарности” и украинского “Евромайдана” в оценках СМИ Мая Русева – Истината и политиката (Особености […]

Posted in електронно списание, реторика, реторика и комунуикации | Comments closed

„Реторика и комуникации” бр. 17, април 2015 г.

Думи на водещите броя Комуникативни педагогически стратегии Силвия Цветанска – Комуникация на партньорството между учители и родители в училище Бистра Мизова – Стил на общуване на учителя и подходи за неговото изследване Георги Стоянов – Медиацията като път за изграждане на нова култура на общуване в училище Антонина Кардашева –Емоционалната интелигентност като вид комуникация Академична […]

Posted in Без категория | Tagged , | Comments closed

Реторика и комуникации – брой 16, 2015 г. СИЕТАР – интеркултурна комуникация

Думи на водещите – проф. д.с.н. Цветан Давидков и доц. д-р Янка Тоцева Приветствие от д-р Ливингстън Томпсън, Президент на SIETAR Europa – BG and EN Огнян Златев – Слово при откриване на конференцията на СИЕТАР – PDF Мария Стойчева – Интеркултурната комуникация в обединена Европа – проблеми и решения Ангел Кондев – Българският „цивилизационен избор” – между пропагандната […]

Posted in Без категория | Comments closed