Fotini Egglezou

 Fotini Egglezou has a B.A. degree in Philosophical-Pedagogical-Psychological Stu-dies and a Master’s degree in Language Arts from the National and Kapodistrian University of Athens. She has completed her Ph. D. in Language Arts at the University of Ioannina. She is a teacher-researcher and head-master of an elementary school in Athens. She is president of the Greek Toastmasters rhetorical club. She is, also, general secretary of the Union for the Promotion of Rhetoric to Greek Education.

  • Научното електронното списание „Реторика и комуникации” започва да се издава като част от дейностите по проект № 167 от 2011 г., НИС, СУ „Св. Климент Охридски” „Особености на академичната комуникация в интернет (Уеб 2.0): писане и публикуване в научни електронни списания”.
  • Meta