Juliana Roth

Professor for Intercultural Communication at Ludwig-Maximilians-University in Munich, Germany. Main topics in teaching and research: intercultural learning, intercultural competence, migration studies, integration of migrants in multicultural societies. Participation in EU- and German-funded projects for the establishment of intercultural curricula in Eastern Europe. Guest-lecturer in the US, Austria, Russia, UAE etc. Consultancy on intercultural issues for the Municipality of Munich, author of a professional program for adult education in intercultural competence.

  • Научното електронното списание „Реторика и комуникации” започва да се издава като част от дейностите по проект № 167 от 2011 г., НИС, СУ „Св. Климент Охридски” „Особености на академичната комуникация в интернет (Уеб 2.0): писане и публикуване в научни електронни списания”.
  • Meta