Valeriya Smolenenkova

Valeriya Smolenenkova (Lomonosov Moscow State University) is an assistant professor, PhD. Her main research interests are rhetoric, persuasion theory, rhetorical criticism, philological analysis of public speeches, sociolinguistic and culturological theories, national identification, theory of communication.

More information: http://istina.msu.ru/profile/Valeriya_Smolenenkova/

  • Научното електронното списание „Реторика и комуникации” започва да се издава като част от дейностите по проект № 167 от 2011 г., НИС, СУ „Св. Климент Охридски” „Особености на академичната комуникация в интернет (Уеб 2.0): писане и публикуване в научни електронни списания”.
  • Meta