Rhetoric and Communications Journal, Issue 59, April 2024

Медийна, интернет, публична и политическа комуникация

Media, Internet, Public and Political Communication

DOI 10.55206/GLAB2469

 

Думи на водещия

Editor Words

 

DOI 10.55206/EBMA3053

Проф. дн Иванка Мавродиева

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Имейл: mavrodieva@phls.uni-sofia.bg

 

Медийна и интернет комуникация

Media and  Internet Communication

Медии, медийна култура, комуникации: процеси и трансформацииСимеон Василев – DOI 10.55206/QVEU7164

Cancel Culture (‘култура на отменянето’) или реторика зад клавиатурата Десислава Добрева – DOI 10.55206/XEWX2588

Дигиталните устни истории във висшето образование и академичните библиотеки: потенциал и развитиеНиколина Иванова-Бел – DOI 10.55206/AXOA3887

Хибридни войни, медии, интернет: основни понятия и пресечни точкиАндрей Велчев – DOI 10.55206/IMSV7721

 

Политическа комуникация и парламентарна реторика

Political Communication and Parliamentary Rhetoric

Концепцията на Такис Папас за популизма като демократичен илиберализъмАтанас Ждребев – DOI 10.55206/PNTQ2527

Особености на парламентарната реторика на депутати от 47-то Народно събраниеСофия-Никол Николова – DOI 10.55206/HPHP7399

 

Съвременни изследвания: Представяне на книги

Contemporary research: Books Review

Пътеводител в дигиталния модус вивенди: „Основи на медийната педагогика. Пътеводител в света на дигиталната култура и нейните средства“ – представяне на книга на Данаил Данов Симеон Василев – DOI 10.55206/TFWP4992

„Енигми и парадигми у някои италиански писателки от ХХ век“ – представяне на книгата на Радея Гешева Ангел Ангелов DOI 10.55206/BEBE2359

 

 

Издателско каре

Брой 59, април 2024 година

Сп. „Реторика и комуникации“

Главен редактор: проф. дн Иванка Мавродиева

Издател: Институт по реторика и комуникации

ISSN 1314-4464

Сайт на български език: http://rhetoric.bg/

Сайт на английски език: http://journal.rhetoric.bg/

Имейли: editors@rhetoric.bg, info@rhetoric.bg, journal.rhetoric.bg@gmail.com

Коректор и редактор на български език: Надя Калъчева

Коректор и редактор на английски език: Дара Цветкова

Предпечат: Издателство „ИТИ“

 

Publishing information

Issue 59, April 2024

Rhetoric and Communications Journal

Editor-in-Chief: Prof. Ivanka Mavrodieva, DSc

Publisher: Institute of Rhetoric and Communications

ISSN 1314-4464

Website in Bulgarian: https://rhetoric.bg/

Website in English: http://journal.rhetoric.bg/

E-mails: editors@rhetoric.bg, info@rhetoric.bg, journal.rhetoric.bg@gmail.com

Proofreader and Editor in Bulgarian: Nadia Kalacheva

Proofreader and Editor in English: Dara Tsvetkova

Prepress: “ITI” Press

 

Брой 59 на сп. „Реторика и комуникации“ (април 2024 г.) се издава с финансовата

помощ на Фонд научни изследвания, договор № КП-06-НП5/65 от 08 декември 2023 г.

 

Issue 59 of the Rhetoric and Communications Journal (April 2024) is published with

the financial support of the Scientific Research Fund, Contract No. KP-06-NP5/65

of December 08, 2023.

 

 

Сп. „Реторика и комуникации“, брой 58, януари 2024 г.

Rhetoric and Communications, Issue 58, January 2024DOI 10.55206/FKAA3215

 

Реторика, аргументация, философия

 Rhetoric, Argumentation, Philosophy

 

 

Водещите броя

Доц. д-р Стефан Серезлиев

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ /

Театрален колеж „Любен Гройс“ – София

Имейл: serezliev@uni-vt.bg

Д-р Георги Петков

Институт по реторика и комуникации

Имейл: g.p.petkov@gmail.com

 

Думи на водещите – DOI 10.55206/JNBB9896 – стр. 3

Editors’ Words – DOI 10.55206/JNBB9896 – стр. 6

 

Реторика и аргументация

Rhetoric and Argumentation

Efficacy Study for Co-Teaching in Practices in Rhetoric and Natural SciencesUlrike Nespital and Christian HeiligerDOI 10.55206/XTKK6295 – стр. 9

Аргументация и съдебна реторика: абдуктивното разсъждение и абдуктивни схеми в наказателното производствоМетин Ибриямов – DOI 10.55206/ORUP6046 – стр. 33

Реторичен анализ на предизборния дебат между Еманюел Макрон и Марин Льо Пен (3 май 2017 г.)Маглена Гуркова – DOI 10.55206/XZYJ9354 – стр. 52

Особености на невербалната комуникация в кандидатпрезидентски дебати в България през 2016 г.Маряна Златанова – DOI 10.55206/YTAT3958 – стр. 69

 

Философия, комуникация и общество

Philosophy, Communication and Society

Езикът на философията и езикът на поезията: светът в криза според Джорджо АгамбенНора Голешевска – DOI 10.55206/OIJK5535 – стр. 84

Crisis Management Communications SystemHilda Narch – DOI 10.55206/DMJZ3080 – стр. 96

Влияние на езиковото обучение и многоезичните практики върху положителната идентификация с Европейския съюз в гимназиалния етап на средното образование в БългарияСтоянка Делибеева – DOI 10.55206/SQXJ3692 – стр. 110

Социалните мрежи и академичните библиотеки в България: Анализ на съдържаниетоРадина Дамянова – DOI 10.55206/ELVW3182 – стр. 127

 

Издателско каре

Брой 58, януари 2024 година

Сп. „Реторика и комуникации“

Главен редактор: проф. дн Иванка Мавродиева

Издател: Институт по реторика и комуникации

ISSN 1314-4464

Сайт на български език: http://rhetoric.bg/

Сайт на английски език: http://journal.rhetoric.bg/

Имейли: editors@rhetoric.bg, info@rhetoric.bg, journal.rhetoric.bg@gmail.com

Коректор и редактор на български език: Надя Калъчева

Коректор и редактор на английски език: Дара Цветкова

Предпечат: Издателство „ИТИ“

 

Publishing information

Issue 58, January 2024

Rhetoric and Communications Journal

Editor-in-Chief: Prof. Ivanka Mavrodieva, DSc

Publisher: Institute of Rhetoric and Communications

ISSN 1314-4464

Website in Bulgarian: https://rhetoric.bg/

Website in English: http://journal.rhetoric.bg/

E-mails: editors@rhetoric.bg, info@rhetoric.bg, journal.rhetoric.bg@gmail.com

Proofreader and Editor in Bulgarian: Nadia Kalacheva

Proofreader and Editor in English: Dara Tsvetkova

Prepress: “ITI” Press

 

Брой 58 на сп. „Реторика и комуникации“, януари 2024 г. се издава с финансовата помощ на Фонд научни изследвания, договор № КП-06-НП5/65 от 08 декември 2023 г.

 

Issue 58 of the Rhetoric and Communications Journal (January 2024) is published with the financial support of the Scientific Research Fund, Contract No. KP-06-NP5/65 of December 08, 2023.

Сп. „Реторика и комуникации“, брой 57, октомври 2023 г.

Rhetoric and Communications, Issie 57, October 2023

 

Реторика, семиотика и комуникации през 21. век

Rhetoric, Semiotics and Communications in 21st Century – DOI 10.55206/YXWE6992

Водещ броя                                               

Проф. дпсн Толя Стоицова

Нов Български университет

Имейл: tstoitsova@nbu.bg

 

Думи на водещия DOI 10.55206/GPTC5674 – 3

Editor Words DOI 10.55206/GPTC5674 – 5

 

Реторика и семиотика

Rhetoric and Semiotics

Linguistic and Rhetorical Features of Donald Trump’s Communication StyleAzad Mammadov and Maryam IsgandarliDOI 10.55206/TLGC2544 –  7

Интенционални състояния и Богородична иконография: радостта. Семиотичен и визуален анализМирослав Дачев  – DOI 10.55206/KDVV6790 – 22

Публична комуникация

Public Communication

Communicative and Economic Dimensions of the Relationship Between Framing Effect and Organ DonationIvet TilevaDOI 10.55206/TUGE6545 – 44

Комуникационен мениджмънт на факти и данни: методически и педагогически измерения Мая ВасилеваDOI 10.55206/RMNK6954 – 61

Ролята на испанският грип за промени в публичната комуникация и в борбата за избирателни права на американските суфражеткиАтанаска МилотиноваDOI 10.55206/LEOO1231 – 73

Виртуална комуникация

Virtual Communication

Gender in Facebook during the Local Electoral Campaign for Bucharest City Hall in 2020. The Self-construction of the Candidates –  Elena-Irina I. GhinetDOI 10.55206/HTCO8981 – 85

Комуникативни и социокултурни особености на представата за успех сред дигиталните потребители в БългарияХристина Соколова  – DOI 10.55206/GCEJ1079 – 110

Комуникативни и езикови особености на компютърния жаргон във виртуалната комуникацияДияна НиколоваDOI 10.55206/DUBA4860 – 127

Анализ на комуникация във виртуална среда за финансиране на изкуствоДесислава Томова  – DOI 10.55206/DYJO1109 – 151

Представяне на книга

Book Review

Медийното време и творческото пространство на телевизионната журналистика. За телевизионната корида  на проф. Маргарита Пешева – Симеон ВасилевDOI 10.55206/VCMT3586 – 162

 

Издателско каре

Брой 57, октомври 2023 година

Сп. „Реторика и комуникации“

Главен редактор: проф. дн Иванка Мавродиева

Издател: Институт по реторика и комуникации

ISSN 1314-4464

Сайт на български език: http://rhetoric.bg/

Сайт на английски език: http://journal.rhetoric.bg/

Имейли: editors@rhetoric.bg, info@rhetoric.bg, journal.rhetoric.bg@gmail.com

Коректор и редактор на български език: Надя Калъчева

Коректор и редактор на английски език: Дара Цветкова

Предпечат: Издателство „ИТИ“

Publishing information

Issue 57, October 2023

Rhetoric and Communications Journal

Editor-in-Chief: Prof. Ivanka Mavrodieva

Publisher: Institute of Rhetoric and Communications

ISSN 1314-4464

Website in Bulgarian: https://rhetoric.bg/

Website in English: http://journal.rhetoric.bg/

E-mails: editors@rhetoric.bg, info@rhetoric.bg, journal.rhetoric.bg@gmail.com

Proofreader and Editor in Bulgarian: Nadia Kalacheva

Proofreader and Editor in English: Dara Tsvetkova

Prepress: “ITI” Press

Брой 57 на сп. „Реторика и комуникации“, октомври 2023 г. се издава с финансовата

помощ на Фонд научни изследвания, договор № КП-06-НП4/72 от 16 декември 2022 г.

Issue 57 of the Rhetoric and Communications Journal (October 2023) is published with

the financial support of the Scientific Research Fund, Contract No. KP-06-NP4/72

of December 16, 2022.

Сп. „Реторика и комуникации“, брой 56, юли 2023 г. – Rhetoric and Communications, Issue 56, July 2023

 

Реторика, комуникация, диалог, образование

Rhetoric, Communication, Dialogue, Education

DOI 10.55206/BSZP6848

 

Водещите броя

 

Проф. д-р Йовка Тишева

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Имейл: tisheva@uni-sofia.bg

Доц. д-р Калина Йочева

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

Имейл: yocheva@abv.bg

 

Думи на водещите – DOI 10.55206/QAGU7786 – стр.3

Editors’ Words – DOI 10.55206/QAGU7786 – стр. 5

 

Реторика, комуникация, диалог

Rhetoric, Communication, Dialogue

 

Диалог, монолог и хронотоп на съвременния интелектуалец – Катя Михайлова – DOI 10.55206/TGDD3247 – стр. 7

Linguistic and Rhetorical Features of Dialogue on Rhetorical Topics between a Human and Chatbot GPT – Ivanka Mavrodieva – DOI 10.55206/CIKP7841 – стр.22

Тялото като диалогичен и монологичен конструкт в италианската литература на ХХ векРадея Гешева – DOI 10.55206/BQFK7571 – стр.46

 

Комуникация, диалог, образование

Communication, Dialogue, Education

 

Language Education and Cross-curricular Teaching in a Tertiary Setting – Nikolina Tsvetkova – DOI 10.55206/EDET8978 – стр.57

Развитие на уменията за диалогично устно общуване у учениците в начална училищна възраст – Мая Сотирова – DOI 10.55206/DUDQ6184 – стр.69

Mодели за концептуализиране на доверието в педагогическата комуникация между учители и родители – Гергана Кътева – DOI 10.55206/VZHI1754 – стр.81

Съвременни подходи при усъвършенстване на гласово-говорните умения на оратора и презентатора – Валерия Кардашевска – DOI 10.55206/ATXP6560 – стр.102

 

Комуникация, библиотеки, бизнес

Communication, Libraries, Business

 

Комуникацията „потребител-информация“ в библиотеките като модел на поведение: традиции и нови проявления – Боряна Козарева – DOI 10.55206/MUIQ6537 – стр.119

Communication and Decision-making in Public and Private Organisations in Bulgaria – Daniel Vasilev – DOI 10.55206/QNMN3490 – стр.133

 

Представяне на книга

Book Review

Представяне на книгата на Иво Ив. Велинов „За туризма. Пет туристически разходки в икономика на културата и наследството“. Семиотичен пътеводител в туризма – Стефан Серезлиев – DOI 10.55206/CZOH2668 – стр.143

 

Представяне на авторите / Contributors стр.148

 

Издателско каре

Брой 56, юли 2023 година

Сп. „Реторика и комуникации“

Главен редактор: проф. дн Иванка Мавродиева

Издател: Институт по реторика и комуникации

ISSN 1314-4464

Сайт на български език: http://rhetoric.bg/

Сайт на английски език: http://journal.rhetoric.bg/

Имейли: editors@rhetoric.bg, info@rhetoric.bg, journal.rhetoric.bg@gmail.com

Коректор и редактор на български език: Надя Калъчева

Коректор и редактор на английски език: Дара Цветкова

Предпечат: Издателство „ИТИ“

 

Publishing information

Issue 56, July 2023

Rhetoric and Communications Journal

Editor-in-Chief: Prof. Ivanka Mavrodieva

Publisher: Institute of Rhetoric and Communications

ISSN 1314-4464

Website in Bulgarian: https://rhetoric.bg/

Website in English: http://journal.rhetoric.bg/

E-mails: editors@rhetoric.bg, info@rhetoric.bg, journal.rhetoric.bg@gmail.com

Proofreader and Editor in Bulgarian: Nadia Kalacheva

Proofreader and Editor in English: Dara Tsvetkova

Prepress: “ITI” Press

 

Брой 56 на сп. „Реторика и комуникации“, юли 2023 г. се издава с финансовата помощ на Фонд научни изследвания, договор № КП-06-НП4/72 от 16 декември 2022 г.

Issue 56 of the Rhetoric and Communications Journal (July 2023) is published with the financial support of the Scientific Research Fund, Contract No. KP-06-NP4/72 of December 16, 2022.

 

 

Сп. „Реторика и комуникации“, брой 55, април 2023 г. Rhetoric and Communications, Issue 55, April 2023

Сп. „Реторика и комуникации“, брой 55, април 2023 г.

Rhetoric and Communications, Issue 55, April 2023

 

Реторика, публична, медийна и академична комуникация 

Rhetoric, Public,  Media and Academic Communication

DOI 10.55206/HQTW1810

 

Водещите броя

 

Доц. д-р Симеон Василев

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Имейл: sivasilev@uni-sofia.bg

Проф. д-р Янка Тоцева

Университет за национално и световно стопанство

Имейл: yanka.totseva@unwe.bg

 

Думи на водещите – DOI 10.55206/AOXD6984 – 3

Editor’s Words – DOI 10.55206/AOXD6984 – 6

Реторика, публична и медийна комуникация

Rhetoric, Public and Media communication

The Rhetoric of Trust in Local News Media: Proximity as a Quintessential News Quality – A. W. M. (Willem) Koetsenruijter, C. (Jaap) de Jong – DOI 10.55206/YGYX6312 – 9

Реторичен анализ на виртуалната визуална комуникация във Фейсбук относно евроатлантизмаДесислава Антова – DOI 10.55206/LIFX7557 –  38

ПР стратегията като принцип на поведение и линия на довериеДимитрина Стефанова – DOI 10.55206/IFJX5325 – 61

Комуникиране на европейската политика на сближаване: теоретичен обзорАсения Димитрова – DOI 10.55206/SYPF4028  – 75

Академична и стратегическа комуникация

Academic and Strategic Communication

Education and Academic Communication: Functions and IntersectionsIvan V. Cvetanović – DOI 10.55206/FKET4524 – 91

Докторантското обучение в България в светлината на Болонския процес и Европейското образователно пространствоНадя Бирежакли –  DOI 10.55206/GSUZ9933 – 103

Децентрализация и интернационализация на докторантското обучение в Германия по примера на Свободния университет в БерлинАдриана Тонева – DOI 10.55206/HJBJ3972 – 118

Представяне на книги

Book Review

Представяне на книгите на Венцислав Бондиков „PR като обект на познание. Към философията на пъблик рилейшънс“ и „Критични дебати за PR“Иванка МавродиеваDOI 10.55206/NAIA4034 – 136

Представяне на авторите / Contributors – 141

 

Издателско каре

Брой 55, април 2023 година

Сп. „Реторика и комуникации“

Главен редактор: проф. дн Иванка Мавродиева

Издател: Институт по реторика и комуникации

ISSN 1314-4464

Сайт на български език: http://rhetoric.bg/

Сайт на английски език: http://journal.rhetoric.bg/

Имейли: editors@rhetoric.bg, info@rhetoric.bg, journal.rhetoric.bg@gmail.com

Коректор и редактор на български език: Надя Калъчева

Коректор и редактор на английски език: Дара Цветкова

Предпечат: Издателство „ИТИ“

 

Publishing information

Issue 55, April 2023

Rhetoric and Communications Journal

Editor-in-Chief: Prof. Ivanka Mavrodieva

Publisher: Institute of Rhetoric and Communications

ISSN 1314-4464

Website in Bulgarian: https://rhetoric.bg/

Website in English: http://journal.rhetoric.bg/

E-mails: editors@rhetoric.bg, info@rhetoric.bg, journal.rhetoric.bg@gmail.com

Proofreader and Editor in Bulgarian: Nadia Kalacheva

Proofreader and Editor in English: Dara Tsvetkova

Prepress: “ITI” Press

 

Брой 55 на сп. „Реторика и комуникации“, април 2023 г. се издава с финансовата помощ на Фонд научни изследвания, договор № КП-06-НП4/72 от 16 декември 2022 г.

 

Issue 55 of the Rhetoric and Communications Journal (April 2023) is published

with the financial support of the Scientific Research Fund, Contract No. KP-06-NP4/72

of December 16, 2022.

 

Сп. „Реторика и комуникации“, брой 54, януари 2023 г.

Сп. „Реторика и комуникации“, брой 54, януари 2023 г.

Rhetoric and Communications, Issue 54, January 2023 –  DOI: 10.55206/IPHY1225

Аргументация, философия, литература, семиотика, комуникация

Argumentation, Philosophy, Literature, Semiotics, Communication

Водещите броя

Доц. д-р Стефан Серезлиев Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ – Имейл: serezliev@univt.bg

Д-р Георги Петков Институт по реторика и комуникации – Имейл: g.p.petkov@gmail.com

Думи на водещите DOI: 10.55206/RJDO7973 – стр. 5

Editor’s Words   DOI: 10.55206/RJDO7973 – стр. 8

Философия, семиотика, литература

Philosophy, Semiotics, Literature

Интенционални състояния и Богородична иконография Мирослав Дачев DOI: 10.55206/FXMO9347 – стр.11

Благословията в някои жанрови форми на Петокнижието Калина ГригороваDOI: 10.55206/KAQK4291 – стр. 32

Теории за концептуалната метафора и концептуалната интеграция. Изследване на съзнанието през метафората в когнитивната лингвистика Доротея Николова DOI: 10.55206/LQEX1619 – стр. 44

Humour through the Scope of Social Theories and Pragmatic Approaches Anastasia Xenodochidou DOI: 10.55206/ZAUK8693 – стр. 63

Аргументация, публична и стратегическа комуникация

Argumentation, Public and Strategic Communication

Теория на аргументацията на Хаим Перелман Мариета БотеваDOI: 10.55206/UBBD4362 – стр. 77

Bohm’s Dialogue and Reciprocal Trust Mariselda Tessarolo DOI: 10.55206/URAP6864 – стр. 90

Youth Vector of Europe: Strategic, State and International Communication Lilia Zainieva, Aigul Abzhapparova, Elmira Suimbayeva DOI: 10.55206/NNUH7157 стр. 99

Dropout of Young Teachers from the Education System: Motivations, Risk Factors and Possible Solutions Nitza Hachmon, Krasimira Marulevska DOI: 10.55206/IULW6982 – стр. 111

Студентки дебюти

Student debuts

European Union, European Identity, European Gearbox Leonardo Pimentel DOI: 10.55206/GPMG5855 125

Communication in European Values and the Effect of the Media on European Identity Irem Kati DOI: 10.55206/VNXM2692 – стр.131

Представяне на авторите / Contributors стр. 137

Списък с рецензентите през 2023 година стр. 141

List of Reviewers in 2023  стр. 147

Сп. „Реторика и комуникации“, брой 53, октомври 2022 г.

Rhetoric and Communications, Issue 53, October 2022

Rhetoric and Communications, Issue 53, October 2022

Комуникацията през 21. век,

реторика и аргументация

 

Communication in the 21st Century,

Rhetoric and Argumentation

DOI: 10.55206/XAII6858

Водещите броя

 

Проф. д-р Йовка Тишева

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Имейл: tisheva@uni-sofia.bg

Дн, д-р Антонина Кардашева

Нов български университет

Имейл: contact@drantoninakardasheva.com

 

Думи на водещите – DOI: 10.55206/LCNL8512 – стр.  5

Editor’s Words – DOI: 10.55206/LCNL8512 – стр. 7

Комуникация и общество

Communication and Society

Реторични и дискурсивни особености на кампаниите за предсрочни парламентарни избори в България през 2021 г. Катя Михайлова  – стр.9

– DOI: 10.55206/NDXH8776

Дигитална демокрация – същност и тенденции в динамичната комуникационна среда Ивелина Боевска  – стр. 28

–DOI: 10.55206/UMLX5963

Discursive Fields and Linguistic Patterns in the Online SpaceNatalia Ryabchenko, Olga Malysheva, Veronika Katermina, Anna Gnedash – стр. 46

– DOI: 10.55206/IXSR6007

Визуална комуникация в кандидатпрезидентските избори в България през 2021 г.Анелия Георгиева  – стр.  67

– DOI: 10.55206/BUHH2486

Комуникация, медии, бизнес

Communication, Media, Business

Платформи за компенсиране на дефицити в съвременната журналистика – Илия Вълков  – стр. 87

– DOI: 10.55206/VKCQ7042

Блогове и блогърството: видове и проявления Розалина Божилова –  стр. 108

– DOI: 10.55206/GXVE9862 

The Role of Virtual Communities in the Brand-consumer Relationship in the Romanian EcotourismLavinia Enache –  стр. 122

– DOI: 10.55206/QMWX6772 

Комуникация и образование

Communication and Education

Промени в комуникацията във висшето образование по време на пандемията: нагласите на преподавателите Антоанета Гетова –  стр. 143

– DOI: 10.55206/YURH3191 

Othering in EFL Hybrid Learning in the Algerian Higher Education ContextZeyneb Khaldi, Hana Aissaoui –  стр.156

 – DOI: 10.55206/OWNQ6638

Студентски дебюти

Student Debuts

The Methods of Disinformation in the Russia-Ukraine WarArmin Kuźmiński  – стр. 167

– DOI: 10.55206/VTXC7801

Identity and European Identity in Normative Documents and PresentationsAgnieszka Budzisz  – стр. 172

– DOI: 10.55206/YRXU6942

Представяне на книги

Book Review

Лингвистичната шекспириада на Ранди Харис. Езиковата война  за теоретичния облак на Чомски Симеон Василев – стр. 177

–DOI: 10.55206/XWHA2957

Представяне на авторите / Contributors – стр. 187

Издателско каре

Брой 53, октомври 2022 година

Сп. „Реторика и комуникации“

Главен редактор: проф. дн Иванка Мавродиева

Издател: Институт по реторика и комуникации

ISSN 1314-4464

Сайт на български език: http://rhetoric.bg/

Сайт на английски език: http://journal.rhetoric.bg/

Имейли: editors@rhetoric.bg, info@rhetoric.bg, journal.rhetoric.bg@gmail.com

Коректор и редактор на български език: Надя Калъчева

Коректор и редактор на английски език: Дара Цветкова

Предпечат: Издателство „ИТИ“

 

Publishing information

Issue 53, October 2022

Rhetoric and Communications Journal

Editor-in-Chief: Prof. Ivanka Mavrodieva

Publisher: Institute of Rhetoric and Communications

ISSN 1314-4464

Website in Bulgarian: https://rhetoric.bg/

Website in English: http://journal.rhetoric.bg/

E-mails: editors@rhetoric.bg, info@rhetoric.bg, journal.rhetoric.bg@gmail.com

Proofreader and Editor in Bulgarian: Nadia Kalacheva

Proofreader and Editor in English: Dara Tsvetkova Prepress: “ITI” Press

Списание „Реторика и комуникации“, бр. 52, юли 2022 г. // Rhetoric and Communications Journal, Issue 52, July 2022

Педагогическа комуникация и интеркултурна комуникация

Pedagogical Communications and Intercultural Communication

Issue 52 – July 2022 – DOI: 10.55206/AFJH2836

Водещи броя

Проф. д-р Маргарита Бакрачева

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Имейл: mbakrachev@uni–sofia.bg

Доц. д-р Мая Сотирова

Югозападен университет „Неофит Рилски“

Имейл: mayasotirova@swu.bg

Думи на водещите броя

Editors Words

Интеркултурна комуникация

Intercultural Communication

Педагогически измерения на интеркултурната комуникативна компетентност в практически контекст Сийка Чавдарова-Костова – DOI: 10.55206/WZMZ8435

Интеркултурна и мултилингвална комуникация в университетска среда Янка Тоцева – DOI: 10.55206/WANT2400

Мултикултурно кариерно ориентиране в системата на училищното образование Мая Сотирова – DOI: 10.55206/POIM9177

Cultural Sensitivity Training for Bulgarian Teachers: Results from an Observation Experiment Hristina Sokolova – DOI: 10.55206/FLQW7599

Педагогическа комуникация

Pedagogical Communication

Механизми на убеждаване в педагогическата комуникация – Силвия Цветанска – DOI: 10.55206/OPPG5424

Педагогическа комуникация: постмодерният дискурс за училищната институция Веска Гювийска – DOI: 10.55206/CNZF3256

Проявления на педагогическата комуникация: виртуална, формална и полуформална Калина Йочева – DOI: 10.55206/YTKF9273

Докторантски дебюти

Doctoral Student Debuts

Antisemitism and Antiziganism: State of the Art and Challenges for Citizenship Education Elizaveta Firsova, Arne Schrader – DOI: 10.55206/OEVJ6881

Особености на бизнес комуникацията и културните специфики в поведението на поколението Z Даниел Василев – 10.55206/LJIT8260

Научни събития и изследователски проекти

Scientific Events and Research Projects

Rhetoric for Innovative Education (RHEFINE) and the Bulgarian Contribution (Institute of Rhetoric and Communications) – Yovka Tisheva – DOI: 10.55206/WLRU3614

Cross-linguistic and Cross-cultural Practices, IOW Project and Dictionary Presented at the 6th ESTIDIA Conference IOW (In Other Words) Editorial Board   – DOI: 10.55206/DMYU7765

Представяне на книга

Book Review

Представяне книгата на Мирослав Дачев „Богородичен Акатист: слово и образ“ – Иванка Мавродиева – DOI: 10.55206/VKLE8685

Представяне авторите

Contributors

Издателско каре

Брой 52, юли 2022 година

Сп. „Реторика и комуникации

Главен редактор: проф. дн Иванка Мавродиева

Издател: Институт по реторика и комуникации

ISSN 1314-4464

Сайт на български език: http://rhetoric.bg/

Сайт на английски език: http://journal.rhetoric.bg/

Имейли: editors@rhetoric.bg, info@rhetoric.bg, journal.rhetoric.bg@gmail.com

Коректор и редактор на български език: Надя Калъчева

Коректор и редактор на английски език: Дара Цветкова

Предпечат: Издателство „ИТИ“

Publishing information

Issue 52, July 2022

Rhetoric and Communications Journal

Editor-in-Chief: Prof. Ivanka Mavrodieva

Publisher: Institute of Rhetoric and Communications

ISSN 1314-4464

Website in Bulgarian: https://rhetoric.bg/

Website in English: http://journal.rhetoric.bg/

E-mails: editors@rhetoric.bg, info@rhetoric.bg, journal.rhetoric.bg@gmail.com

Proofreader and Editor in Bulgarian: Nadia Kalacheva

Proofreader and Editor in English: Dara Tsvetkova

Prepress: “ITI” Press

Сп. „Реторика и комуникация“, брой 51, април 2022 г.

Rhetoric and Communications, Issue 51, April 2022

doi: – 10.55206/KONI8727

Публична комуникация

и политическа комуникация 

Public Communication and Political Communication

 

Водещите броя

Editors 

Проф. дн Мариета Ботева

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

Имейл: m.boteva@ts.uni-vt.bg

Проф. дн Иванка Мавродиева

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Имейл: mavrodieva@phls.uni-sofia.bg

 

Думи на водещите / Editor’s Words

 

Публична комуникация

Public Communication

Sustainable Development: Driving Factors and Impact Measurement – Milka Semova  doi:10.55206/efux3286

Self-Otherness in Tourism. A Semiotic Analysis of China Travel Posters – Neus Crous-Costa  doi:10.55206/gckv8809

Политическа комуникация

Political Communication

Рeторика и комуникация при пандемията – ценностна промяна  и разширяване на политическия риск – Рада Коджабашева doi:10.55206/uqcw9348

Facebook посланията на предизборната парламентарна кампания’2021 – Лилия Райчева, Нели Велинова, Лора Метанова, Мариян Томов  doi:10.55206/tbnt7197

 

Комуникация и медии

Communication and Media

Четвъртата (мрежова) власт: проявления, явления и тенденции – Симеон Василев doi:10.55206/fkoe5953

Комуникационни  тенденции и перспективи в онлайн медии – Андрей Велчев doi:10.55206/ffwz7847

Докторантски и студентски дебюти

Student Debuts

China’s Understanding of Hybrid Wars – Theodoros Vaniotis doi:10.55206/nhfy7387         

Анализ на президентските речи на Георги Първанов – Атанас Радев doi:10.55206/rvel5641

Добри практики

Good Practices

За правилността на някои понятия в публичната комуникация  ̶  Христо Атанасов doi:10.55206/eubj6983  

 

Представяне на книги

Book reviews

Представяне книгата на Иванка Михайлова „Конфликти в организацията и тяхното управление“ – Цветан Давидков

 

Представяне на автори / Contributors

Издателско каре

Брой 51, април 2022 година

Сп. „Реторика и комуникации“

Главен редактор: проф. дн Иванка Мавродиева

Издател: Институт по реторика и комуникации

ISSN 1314-4464

Сайт на български език: http://rhetoric.bg/

Сайт на английски език: http://journal.rhetoric.bg/

Имейли: editors@rhetoric.bg, info@rhetoric.bg, journal.rhetoric.bg@gmail.com

Коректор и редактор на български език: Надя Калъчева

Коректор и редактор на английски език: Дара Цветкова

Предпечат: Издателство „ИТИ“

Publishing information

Issue 51, April 2022

Rhetoric and Communications Journal

Editor-in-Chief: Prof. Ivanka Mavrodieva

Publisher: Institute of Rhetoric and Communications

ISSN 1314-4464

Website in Bulgarian: https://rhetoric.bg/

Website in English: http://journal.rhetoric.bg/

E-mails: editors@rhetoric.bg, info@rhetoric.bg, journal.rhetoric.bg@gmail.com

Proofreader and Editor in Bulgarian: Nadia Kalacheva

Proofreader and Editor in English: Dara Tsvetkova

Prepress: “ITI” Press

 

Сп. „Реторика и комуникации“ Брой 50, Януари 2022 г.

Специален брой – Реторика на другостта

Rhetoric and Communications Journal

Issue 50, January 2022

10.55206/OTPA2026

Special Issue ̶ Rhetoric of Otherness

Думи на водещите

Editor’s Words

Andrea C. Valente  ̶  York University, Canada

Paola Giorgis  ̶  Independent Scholar and Teacher of English, Literature and Visual Arts, Italy

Nikolina Tsvetkova  ̶  Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Bulgaria

Другостта: дискурси, етикети и стереотипи

Otherness: Discourses, Labels and Stereotypes

Who is the Other? ̶  Paola Giorgis doi:10.55206/wgkc7702

What’s in a Name? Asperger’s Syndrome in the Formation of Otherness ̶  Andrea C. Valente –  doi:10.55206/xkmg1497

Другостта: медии и виртуална среда

Otherness: Media and Virtual Environments

Becoming a Non-Other. Emigrant Narratives as an Integration Strategy ̶  Diana Vargolomova doi:10.55206/dkrn6317

Виртуален матриархат: онлайн общности на български жени  ̶  Ели Александрова doi:10.55206/medi3812

Другостта: литература и комуникация

Otherness: Literature and Communication

Self-Othering and Redemptive Narratives in Literature and the Arts ̶  Gabriela Ioana Mocan doi:10.55206/tktb6467

Modernity and Otherness: Based on Works of Bulgarian and Korean Literature ̶  Ludmila Atanasova doi:10.55206/wlqy6992

Различни научни гледни точки за границите на конструкта „тяло“  ̶Радея Гешева doi:10.55206/ewxy1091

Другостта: комуникация, политика, психология

Otherness: Communication, Politics and Phycology

Другият в политиката – ценност и деформации ̶  Татяна Буруджиева doi:10.55206/zywi7653

Проблемът на другостта през перспективата на психологията̶  Антонина Кардашева doi:10.55206/sgwg7426

Другостта: докторантски дебюти

Otherness: Doctoral Debuts / PhD Debutes

Езиково разнообразие и особености на езиковата политика в Молдова ̶  Екатерина Станова doi:10.55206/eksc1266

Трансформация от политическия към медийния дискурс в България: нови думи и експресивни словосъчетания ̶  Ирина Гъркова doi:10.55206/mtby7184

Представяне на авторите

Contributors

Списък с рецензентите

Reviewers

Брой 50 на сп. „Реторика и комуникации“, януари 2022 г. се издава с финансовата помощ на Фонд научни изследвания, договор № КП-06-НП3/75 от 18 декември 2021 г.

Issue 50 of the Rhetoric and Communications Journal (January 2022) is published with the financial support of the Scientific Research Fund, Contract No. KP-06-NP3/75 of December 18, 2021.