Иглика Касабова

Иглика Касабова е докторант в Катедра Реторика на СУ “Климент Охридски”. Занимава се с изследване на реториката в медийна среда – по-конкретно с техники на убеждаваща комуникация в телевизионния ефир. Професионалното й развитие е в областта на телевизионните медии.

Магистър по Славянска филология, Политология и Европеистика с фокус върху Източна Европа. Възпитаник на Софийския, Кьолнския и Фрайе Университет Берлин.

 ПУБЛИКАЦИИ В „РЕТОРИКА И КОМУНИКАЦИИ“:

Иглика Касабова – „Някои реторически особености на промотирането на телевизионни предавания като медиен продукт“

Медии и нови медии – промяна на реторичната парадигма. Дефиниране и предефиниране на понятията

Представяне от Иглика Касабова на книгата на Мария Залеска (Maria Zaleska) „Реторика и политика: перспективи на Централна и Източна Европа” („Rhetoric and Politics: Central/Eastern European Perspectives”)

 

 

  • Научното електронното списание „Реторика и комуникации” започва да се издава като част от дейностите по проект № 167 от 2011 г., НИС, СУ „Св. Климент Охридски” „Особености на академичната комуникация в интернет (Уеб 2.0): писане и публикуване в научни електронни списания”.
  • Meta