Пенка Иванова

Пенка Иванова

Пенка Иванова

Пенка Иванова е докторант към катедра Политология в СУ „Св. Климент Охридски”.

Интересите и се съсредоточават върху социалистическата идеология и мястото, което тя отрежда на човека в градения от нея свят. Предлаганият по-долу текст е първата й публикация.

ПУБЛИКАЦИИ В „РЕТОРИКА И КОМУНИКАЦИИ“:

Пенка Иванова – „Посланията на официалните празници в България (1944 – 1956). Комуникативни аспекти.“