Пенка Иванова

Пенка Иванова

Пенка Иванова

Пенка Иванова е докторант към катедра Политология в СУ „Св. Климент Охридски”.

Интересите и се съсредоточават върху социалистическата идеология и мястото, което тя отрежда на човека в градения от нея свят. Предлаганият по-долу текст е първата й публикация.

ПУБЛИКАЦИИ В „РЕТОРИКА И КОМУНИКАЦИИ“:

Пенка Иванова – „Посланията на официалните празници в България (1944 – 1956). Комуникативни аспекти.“

  • Научното електронното списание „Реторика и комуникации” започва да се издава като част от дейностите по проект № 167 от 2011 г., НИС, СУ „Св. Климент Охридски” „Особености на академичната комуникация в интернет (Уеб 2.0): писане и публикуване в научни електронни списания”.
  • Meta