За нас

Уважаеми читатели,

Добре дошли в сайта на списание „Реторика и комуникации“!

Сп. „Реторика и комуникации“ е научно списание, което започва да излиза през септември 2011 г.

Сп. „Реторика и комуникации“ излиза 4 пъти година, като има и специални броеве.

Сп. „Реторика и комуникации“ покрива широк обхват от теми в областите:

– реторика;

– аргументация;

– медии;

– пъблик рилейшънс/връзки с обществеността;

– рекламна комуникация;

– визуални изследвания;

– интеркултурна комуникация;

– интернет комуникация;

– бизнес комуникация;

– педагогическа комуникация;

– академична комуникация;

– академично писане;

– други интердисциплинарни полета.

Сп. „Реторика и комуникации“ е научно списание, в което рецензирането на изпратените ръкописи се прави на принципа на двойно независимо рецензиране (double-blind review).

В продължение на 8 години от развитието си сп. „Реторика и комуникации“

постигна осезаем напредък благодарение на ангажимента на Редакционната колегия и на Издателския борд, които включват учени и изследователи от университети от различни страни.

До януари 2020 г. са публикувани 42 броя, съдържащи около 530 статии, рецензии на книги и представяния на научни събития. Статиите са на български, английски и руски език. 93 статии са на английски. Авторите са утвърдени учени, преподаватели и млади изследователи от 12 университета в България. Чуждестранните автори са 54 и са изследователи и учени от 26 държави: Италия, САЩ, Великобритания, Канада, Холандия, Полша, Словакия, Турция, Гърция, Румъния, Русия, Украйна, Беларус, Чехия, Саудитска Арабия, Обединени арабски емирства , Южна Корея, Китай, Виетнам, Португалия, Швеция, Испания, Казахстан, Сърбия, Македония, Хърватия и др.

Сп. „Реторика и комуникации“ се ползва с репутацията на солидно научно издание.

Сп. „Реторика и комуникации“ разширява популярността си сред учените по реторика и комуникационни изследвания.

Сп. „Реторика и комуникации“ достига до широка читателска аудитория.

Сайтът на сп. „Реторика и комуникации“ е http://rhetoric.bg.

Сп. „Реториката и комуникации“ има субдомейн, включващ всички абстракти на публикуваните статии на английски език и тестовете на статиите от всеки един брой във формат pdf: http://journal.rhetoric.bg/

За контакти и допълнителна информация: journal.rhetoric.bg@gmail.com

Онлайн справочникът по реторика (http://www.online.rhetoric.bg/) започна да излиза през 2012 г. като субдомейн към сп. „Реторика и комуникации“. Той подпомага студентите, изучаващи реторика и комуникации.

5 февруари 2020 г.

От Редакционната колегия

Имейл: journal.rhetoric.bg@gmail.com

Post a Comment

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>