Визия

Научното електронно списание „Реторика и комуникации” е насочено към:

– представители на различни академични общности;

– преподаватели, учени и студенти;

– изследователски звена;

– образователни институции;

– практици в медиите;

– специалисти по бизнес комуникация;

– експерти по комуникации в държавни институции.

Научното електронно списание „Реторика и комуникации” е адресирано към тези, които се интересуват от древната и витална наука реторика, от традиционните и от съвременните ù проявления; от комуникациите, които се реализират в бизнеса, политикатa, образованието и др.

В списанието се публикуват:

– теоретични разработки;

– резултати от научни изследвания и проекти;

– анализи и представяне на добри комуникативни практики;

– обзори, рецензии и мнения за публикации по реторика и комуникации;

– ораторски речи;

– преводи;

– информация и сведения за събития от области като наука, бизнес, политика и други.

Редакционната колегия на е-списанието „Реторика и комуникации” включва преподаватели, учени и изследователи от научни области като реторика, психология, социология, педагогика, управление и други. Членовете на редакционната колегия са преподаватели в различни университети, български и чуждестранни,  по реторика, психология, педагогика, управление, медии, комуникации, лингвистика.

В е-списанието „Реторика и комуникации” включва публикации на български, английски, френски, немски, италиански, испански и руски език.  Абстрактът към всяка публикация е на английски език.

Post a Comment

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  • Научното електронното списание „Реторика и комуникации” започва да се издава като част от дейностите по проект № 167 от 2011 г., НИС, СУ „Св. Климент Охридски” „Особености на академичната комуникация в интернет (Уеб 2.0): писане и публикуване в научни електронни списания”.
  • Meta