Визуална реторика и виртуална комуникация – „Реторика и комуникации“ брой 12, април 2014 година

Визуална реторика и виртуална комуникация „Реторика и комуникации“ брой 12, април 2014 година

Визуална реторика и виртуална комуникация
„Реторика и комуникации“ брой 12, април 2014 година

Думи на водещите броя

Визуална реторика – визуална комуникация

Willem KoetsenruijterVisual Rhetoric or the Rhetoric of Power in Images of World Leaders (A Model for measuring Social Distance in news portraits of world leaders)

Ангел Ангелов – Метрополия и екзотика: Хайнрих Хайне за Леопол Робер и за Александър Габриел Дьокан

Нора Голешевска – (Нова) Визуална реторика: Неореторика и визуална семиотика

Силва  Димитрова – Особености на виртуалната визуална реторика в  TED.com

Комуникация в интернет

Гергана Пенчева-Апостолова – Метафорите на мрежата

Пламен Павлов – App generation – поколението на мобилните програми 

Анна Вълканова – Корпоративен бранд и онлайн комуникация – възможности и тенденции (подходът на Apple)

Социални медии, социални мрежи, нови медии

Desislava Manova-Georgieva – Public Shaming of Individuals and Companies on Social Media

Ростислав Давидков – Социалните мрежи като инструмент за комуникация с вътрешни и външни публики в НПО

Яница Димитрова – Управлението на организационната идентичност чрез инструментариума на новите медии

Добри практики

Любен ПенковскиСофтуери в помощ на изследователите или как да организираме материалите си с Qiqqa, Zotero и Mendeley

Представяне на книги

Представяне от Силва Димитрова на книгата на Лон Сафко (Lon Safko) „Библия на социалните медии: тактики, инструменти и стратегии за бизнеса“ (”Social Media Bible: Tactics, Tools and Strategies For Business Success“)

Представяне на авторите в бр. 12, април 2014 г.

Post a Comment

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>