Въведение към брой 7 на сп. „Реторика и комуникация”

Въведение към брой 7 на сп. „Реторика и комуникация”

„Реторика и комуникации” – брой 7, януари 2013

„Реторика и комуникации” – брой 7, януари 2013

Взаимодействие, пропаганда, политика, реторика, ПР, туризъм… Можем да изброим още не малко термини. Свързва ги процесът на комуникация. Тя, комуникацията, се превърна в характерен етикет за края на 20. и началото на 21. век, най-вече, заради изключителното развитие на комуникационните стратегии – и като инструментални, и като социални технологии.

Истината обаче е, че проблемите на комуникацията са стари като света, в който живеем. Защото без комуникация, човешкото общество е немислимо. От бебето, което докосва предметите, около себе си, за да ги опознае – тактилната модалност на невербалния канал, през класическите научни области като реторика и психология, и да не подценяваме практическите – като ПР и туризъм, та чак до дигиталните технологии в медиите.

Този брой на списанието е посветен именно на многообразните връзки на реториката и комуникацията с други значими области от действителността. Сякаш, за да подчертаем многообразието, освен присъствието на автори от различни сфери на активност, решихме да допуснем и многообразие в езиците, защото авторите ни са от различни народности. Така в една и съща рубрика, можете да се запознаете с близки проблеми, дискутирани от изследователите на два езика – на български, и на английски. Стремежът ни е каквато е действителността, такова да е сп. „Реторика и комуникации”

Приятно четене!

 Проф. д.пс.н. Толя Стоицова

Д-р Пламен Павлов

Post a Comment

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>