Гергана Апостолова – Представяне на Европейската асоциация по реторика

Европейската асоциация по реторика (ЕАР) – the Rhetoric Society of Europe (RSE) – е организация на учени-изследователи и преподаватели по реторика. Нейната цел е разпространяването и развитието на научните изследвания, изучаването и преподаването на изкуството на реториката в Европа. Това професионално сдружение осигурява форум, където учените и преподавателите по реторика се срещат и могат да обменят идеи, информация и документи, свързани с тяхната работа.

Макар и предимно насочена към развитието и напредъка на европейските учени и преподаватели, Асоциацията приема членове от целия свят, като насърчава международното сътрудничество в областта на реториката.

История на ЕАР

Възникването на идеята за ЕАР датира от времето на първата конференция „Реторика и общество” организирана от университета в Аалборг, Дания, през ноември 2006 г.

Конференцията е насочена към изследването на връзката между реторика, аргументация и дискурс и насърчава аналитичния подход към тези три дисциплини от различни гледни точки, основаващи се върху разнообразен емпиричен материал от текстове по връзки с обществеността и рекламата до политическия дискурс, медийния дискурс и научния текст. В съответствие с тази цел, конференцията обхваща три области: Реториката в политическия дискурс, Реториката в организационното общуване и Реториката в журналистическото общуване. Представени са водещи изследвания, свързващи реториката и анализа на дискурса, лингвистиката на текста, когнитивната наука и теориите на комуникацията и информацията. В програмата са включени доклади на Макс Аткинсон, Морис Чарланд от Конкордия и Джон Уилсън от Ълстър, а по-късно – Ан Мари Бюлов-Малер от Копенхаген, както и още 40 презентации.

Три години по-късно – на втората конференция в Лайден, януари 2009 г. – броят на презентациите нараства на 90, а тематичният обхват се разширява и включва дискусии по съвременни приложения на античните подходи и методи, реторическа критика, изследвания на аргументацията, изследване на комуникацията и журналистиката, както и най-новите медийни проучвания. Съответно четирите секции на конференцията са: Реторика, журналистика и новите медии, Реториката в политическия дискурс, Реторика и право, Институционална реторика. Основните доклади са на Инеке Слутер от Лайденския университет, Джоел Бест от Университета на Делауеър и Даниел О Кийфи от Северозападния университет (САЩ).

По времето на тази втора конференция се обсъждат възможностите за създаване на Европейско сдружение за реторически изследвания. Избира се организационен комитет за планиране на дейността: Йенс Кйелдсен от университета в Берген е избран за председател, Михаел Бърк от Мидълбърг е избран за секретар, а третият член е Майкъл Хопман от Североизточния университет.

Първите планове за създаването на Европейска асоциация по реторика се представят по време на третата конференция в Антверпен през януари 2011 г., която също си поставя за цел да представи за дискусия различни подходи към реториката и приноси от интердисциплинен характер. Основните теми са както и в Лайденската конференция, но се включват още и образованието, визуалните комуникации, както и теоретични, исторически и интеркултурни разработки по реторика. Основните доклади са на Кристофър Тиндейл от университета на Уиндзор, Гюнтер Крес от Лондонския университет и Джеф Фершуерен от университета на Антверпен.

Броят на презентациите е нараснал до 159 и в конференцията е включен пленарен доклад от Майкъл Майер и пленарна дискусия върху ролята на реториците в обществото. По време на тази пленарна сесия са представени и плановете за Европейската асоциация по реторика. Мари Лунд Клуеф от университета в Аарус е включена в действащия комитет, а също и Есбен Нилсен от същия университет, който става уебмастър и развива уебсайта на организацията.

През 2011 работата по учредяването на асоциацията се ускорява и в действащия комитета се включват Хилде ван Бел от университета Лесиус в Антверпен, както и Мария Залеска от Варшавския университет. Комитетът събира информация за европейските реторици и техните области на изследователски интерес и проучва различни програми, журнали и конферентни и институционални материали, за да създаде база от необходима информация. Написан е вариант на устав и се подготвя създаването на Европейско научно списание.

Към края на 2011 г. действащият комитет поема ролята на Изпълнителен съвет за ЕАР и към него да добавени Лоте Холмгрен от университета в Аалборг и Иванка Мавродиева от Софийския университет. През ноември 2011 г. Лиза-Лоте Холмгрен е избрана за ковчежник, Михаел Бърк – за секретар, Мари Лунд Клуеф – за вицепрезидент и Йенс Кйелдсен – за президент на ЕАР. На 15 декември 2011 г. е пуснат в действие уебсайтът на ЕАР – the Rhetoric Society of Europe (RSE) – <http://eusorhet.eu/>.

Четвъртата конференция Реториката в обществото ще се проведе в университета в Копенхаген от 15 до 18 януари 2013 г. Темата на конференцията е Реториката в съвременното гражданско общество: цели, практики и перспективи. Тази конференция също ще бъде домакин на първото общо събрание на Европейското реторическо дружество.

Post a Comment

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>