Ефектът Билбао и изводите от него: проучване на културната промяна

Даниела Сотирова Технически университет – София Имейл: dasotirova@yahoo.com Резюме: Тази статия изяснява начините на превръщане на една сграда в културна иновация и катализатор на развитието. В текста се предлага концептуално изследване на културната иновация на базата на един случай. Мисленето за иновациите обикновено е стеснено до новото в информационните и други „високи“ технологии. Културната иновация има … Продължете с четенето на Ефектът Билбао и изводите от него: проучване на културната промяна