Думи на водещите

Десетият брой на електронното научно списание „Реторика и комуникации” (октомври 2013) включва статии, обединени тематично около политическата реторика и политическата комуникация. Тематиката предполага многоцветна палитра от проучвания на различни събития и процеси.

Броят започва със статията на Марчин Левински „Debating multiple positions in multy-party online deliberation ” в превод на български език. Статията е посветена на един нов и актуален проблем, а именно онлайн делиберацията, като са представени резултати от анализ на дебатите в кампанията на Барак Обама. Статията е публикувана на английски език в Journal of Argumentation in Context, 2(1), John Benjamins Publishing Company, Amsterdam и се издава в нашето списание в превод с разрешение на редакторите и издателството. Преводът е на Иваничка Несторова. Политическата комуникация е видяна в процеса на международните отношения, ЕС и т. нар. „Голяма тройка” в статията на Ирина Максименко. Именно тези две статии са включени в рубриката „Политика, интернет, дипломация”.

Вторият фокус в броя е върху реториката и комуникацията в България след 1989 г. Изяснени са елементи на партийната пропаганда от началото на българския преход от Минчо Христов. Представени са резултати от изследване на предпоставките на Кръглата маса от 1990 г. в публикацията на Димитър Ганев. Стига се до ситуацията през 2013 г., която е анализирана в няколко различни плоскости. Протестите през зимата на 2013 г. са изследвани от автора Соня Хинкова в един нов и относително неизследван контекст, а именно външнополитическата реторика. Протестите, започнали през юни 2013 г., са изучавани през призмата на визуалната политическа реторика, а авторът Десислава Добрева анализира социалните мрежи. Предсрочните парламентарни избори и кампанията през пролетта на 2013 г. са обект на изследване в статията на Александра Атанасова. Така се получава един компактен блок, включващ статии за различни явления и тенденции по време на прехода през последните 23 години от новата история на България.

Политическата комуникация, в един различен план, е анализирана от авторите с цел да се установят някои понятия и да се видят връзки между различни области. Така Гергана Апостолова въвежда понятието „ахрония” като механизъм на социалното управление. Цветан Кулевски представя резултати от анализ на кризата на политическия коментар. Дали и доколко политическата ПР комуникация би спечелила от прилагане на успешни практики от корпоративните комуникации, е проблем, на който търси решение в проучването си Александър Христов.

Актуалният въпрос как биха усъвършенствали своето публично говорене политиците и след това да засилят въздействието в комуникационна среда, е поставен в статията на Валерия Кардашевска.

В броя са представени три книги, свързани с различни проекции на политическото говорене:

„Rhetoric and Politics: Central/Eastern European Perspectives”, издадена от Cambridge Scholars Publishing през януари 2012 г.; съставител, редактор и автор е Мария Залеска (Maria Zaleska), председател на Полската асоциация по реторика. Книгата е представена от Иглика Касабова;

„Дигиталната политика” с автор Христо Проданов e презентирана от Ростислав Давидов;

„Политическата реторика: от митингите до Web 2.0 (1980-2012)” с автор Иванка Мавродиева e представена от Росица Йорданова.

Представена е Асоциация „Дебати” в рубриката „Добри практики”.

Водещи броя –

Иванка Мавродиева, Цветан Давидков и Толя Стоицова

 

Post a Comment

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>