Електронно научно списание „Реторика и комуникации“, бр. 21, януари 2016 г. Специален брой със статии от конференцията на СИЕТАР България (08.06.2015 г.)

rhetoric-sietarДуми на водещите

Ангел Кондев – От Дамаск до Кордоба през Поатие. Бежанската криза и историческата съдба на Запада

Даниела Сотирова – Кроскултурната етика: морални основания, моралното изключване и етическо разнообразие на културите

Йоана Павлова – Риалити предаванията – бизнес със социална значимост?

Йоана Янкулова – Съвременни проекции на моделите на организационното учене в мултикултурна среда

Соня Георгиева – Възможности и предпоставки за използване на визуални модели за сближаване на различните в глобализиращия се свят (работа в мултикултурна среда)

Василка Баничанска – Особености на управлението на училище в мултикултурна среда

Юлиана Попова – Своите, чуждите и другите от интеркултурна перспектива

Янка Тоцева – Комуникация между „свои“ и „чужди“ в училище

Рени Радкова – Ролята на интеркултурното и езиковото обучение за успешна междукултурна комуникация

Николай Цанков, Веска Гювийска – Местоименна идентичност в контекста на „девиацията”

Николина Цветкова – Как (не) можем да изграждаме активна гражданска позиция: визуални и вербални послания от социалните мрежи

Гергана Апостолова Ахронията: чужденци във времето

Мая Сотирова – Етнокултурни аспекти на обучението по четене в началните класове

Мария Мавродиева – Проявления на комуникативна компетентност в началното училище

Представяне на авторите