Електронно научно списание „Реторика и комуникации“, 22 брой, април 2016

rhetorica-22

Реторика, аргументация, комуникация

Водещи брояпроф. д.ф.н. Иванка Мавродиева, д-р Георги Петков и доц. д.ф.н. Гергана Апостолова

Думи на водещите

Аргументация, реторика, академична комуникация

Valeriya Smolenenkova The proposition identifying algorythm.

Ibrahim Aksu Saving donkey work: Simplifying academic texts for translation

Мариета БотеваАргументация и реторическа аргументация

Стефан СерезлиевИмето на бранда. Творчески процес и аргументация – втора част

Реторика и комуникация

Христо Катранджиев, Иво Велинов, Камелия РадоваУпотреба на реторични фигури в рекламните слогани – анализ по продуктови категории

Илияна ПавловаАpps-комуникация (комуникацията чрез приложения за мобилни устройства)

Дебюти

Драга Попова Религиозният фактор в ентическите конфликти

Представяне на книга за аргументацията

Rafael Jiménez Cataño“Ragione e persona nella persuasione. Testi su dialogo e argumentazioene“ – Представяне на книгата от Нора Голешевска

Представяне на речник за аргументацията

Christian PlantinDictionnaire de l’argumentation. Une introduction aux études d’argumentation” (2016). – Представяне на „Речник по аргументация“ (Кристиян Плантан) от Иванка Мавродиева и Гергана Апостолова

Научни събития и конференции

The Twenty-First Biennial Conference of the International Society for the History of Rhetoric (ISHR)

International Rhetoric Workshop (IRW): “Crossing Traditions: Reimagining the Political”. Uppsala University, Sweden

Добри практики

Златин КостовТанците: комуникация чрез красота, изящество и лукс

Представяне на авторите

Списък с рецензенти