Електронно научно списание „Реторика и комуникации“ 23 брой, юли 2016

rhetoric-23

Реторика, комуникации, медии

Водещи броя – проф д. пс.н. Толя Стоицова, проф. д-р Йовка Тишева, проф. д.ф.н. Иванка Мавродиева

Думи на водещите

Реторика, политическа комуникация, творчество

Cornelia IliePopulism in post-communist Romania and Hungary: Representing cultural and political otherness

Fotini EgglezouThe use of common topics in teaching creative writing

Атанас ЖдребевБългарският академичен дебат за популизма

Реторика и онлайн медии

Пламен ПавловПланетарна реторика

Стела Ангова – Трансформации на медийната среда

История на реториката

Мариета Ботева Учебниците по реторика през Българското възраждане (20-те – 70-те год. на 19. в)

Реторика, тренинги, методи

Нели Стефанова, Яна Събева„Мърдърборд“ и тренингите по реторика

Дебюти

Нина Ралева Елементи на кинесика в публичното представяне на спорта

Диана ДимитроваEзикът на омразата – инструмент за промяна на общественото съзнание

Представяне на книга

Andrea C. Valente Inés Olza, Óscar Loureda and Manuel Casado-Velarde (eds), Language Use in the Public Sphere: Methodological Perspectives and Empirical Applications. Bern: Peter Lang, 2014

Научни събития и конференции

The Sixth “Rhetoric in Society” Conference of the RSE

 

Представяне на авторите