доц. д.пс.н. Йоана Янкулова

Снимка-Янкулова-Йоана-2014Йоана Янкулова, доцент, доктор на психологическите науки, ръководител на Катедра „Социална, трудова и педагогическа психология” към Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Преподава „Педагогическа психология” (бакалаври) и „Изграждане на екипи и групова ефективност” (магистри) в СУ. Тя има богат практически опит, натрупан от провеждането на социалнопсихологически обучения с различна тематична насоченост със специалисти от сферата на образованието, съдебната система и организационната практика.

Янкулова е автор на монографията „Мотивационна и когнитивна регулация на ученето”, 2001, на учебното пособие с две издания „Модерни аспекти на психологията на образованието”, 2006, 2008 г., на учебника „Педагогическа психология”, 2012 и над 80 научни студии, статии и доклади. Тя е участник в редица международни проекти и специализации и активен член на Дружеството на психолозите в България. yoanayankulova@gmail.com

Post a Comment

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>