проф. д.пс.н. Йоана Янкулова

Снимка-Янкулова-Йоана-2014

Йоана Янкулова, професор, д-р и доктор на психологическите науки. Научните й интереси са в областите комуникация, психология и други. Била е ръководител на катедра „Социална, трудова и педагогическа психология” към Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Преподава „Педагогическа психология” (бакалаври) и „Изграждане на екипи и групова ефективност” (магистри) в СУ. Тя има богат практически опит в сферата на образованието и организационната практика. Янкулова е автор на монографията „Мотивационна и когнитивна регулация на ученето”, 2001, над 80 научни студии, статии и доклади. Тя е активен член на Дружеството на психолозите в България. Имейл: yoanayankulova@gmail.com

Prof. Ph.D. Yoana Yankulova

Yoana Yankulova, Professor, Doctor and Doctor of Psychology. Her scientific interests are in the fields of communication, psychology and others. She was the head of the Department of Social, Occupational and Educational Psychology at the Faculty of Philosophy of Sofia University “St. Kliment Ohridski ”. He teaches Pedagogical Psychology (Bachelor’s) and Team Building and Group Effectiveness (Masters) at Sofia University. She has extensive practical experience in the field of education and organizational practice. Yankulova is the author of the monograph „Motivational and cognitive regulation of learning“, 2001, over 80 scientific studies, articles and reports. She is an active member of the Society of Psychologists in Bulgaria. Email: yoanayankulova@gmail.com

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *