Колко дълго продължава процесът на „двустранно сляпо рецензиране“ от двама независими рецензенти?

 

Процедурата преминава при „двойно сляпо публикуване“ (double-blind peer review):

– Рецензентите не се информират кой е авторът (авторите) на представения ръкопис.

– Авторът (авторите) на ръкописа по никакъв начин не получава информация кои са рецензентите.

Процесът на изготвяне на рецензиите от двама независими рецензенти е от 14 дни до 20 дни/ от 2 до 4 седмици.