Контакти

Сп. „Реторика и комуникации“

ISSN 1314-4464

Уебсайтове:

Сайт на български език: https://rhetoric.bg/

Сайт на английски език: http://journal.rhetoric.bg/

Имейл: journal.rhetoric.bg@gmail.com

Проф. Иванка Мавродиева, дн, д-р – Главен редактор

Имейли: mavrodieva@phls.uni-sofia.bg, mavrodieva.i@gmail.com

Тел.: +359 887531507

Георги Петков, д-р – Онлайн редактор

Имейл: g.p.petkov@gmail.com,

Тел.: +359 877872400

Издател на сп. „Реторика и комуникации“ ISSN 1314-4464:

Институт по реторика и комуникации (ИРК)

ИРК е регистриран в Националния център за информация и документация (НАЦИД) в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране – https://nacid.bg/bg/, http://nacid.bg/bg/NRS/

Институтът по реторика и комуникации (ИРК) е регистриран в Националния център за информация и документация (НАЦИД) като научна организация https://nacid.bg/bg/, https://cris.nacid.bg/public/organization-search

Контакти:

Сайт: https://www.iorc.info/

Имейл: irc.iorc@gmail.com

Адрес:

София, Столична община, ЖК Младост 1, блок 38, вход Б

Post a Comment

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>