Конфиденциалност

Издателят пази в конфиденциалност всички детайли от процесите на рецензиране, редактиране, предпубликационна и постпубликационна комуникация.

Всеки рецензент и редактор спазва принципа на поверителност и не обсъжда с трета страна каквато и да е информация относно рецензирания или редактирания ръкопис и не използва по никакъв начин идеи, данни и ресурси от ръкописа, независимо дали ще бъде публикуван.