Международно списание „Cross-cultural Studies and Environmental Communication” публикува доклади от конференцията на ESTIDIA в Бари, Италия

 Иванка Мавродиева

Международно списание „Cross-cultural Studies and Environmental Communication”  публикува доклади от конференцията на ESTIDIA в Бари, Италия

Докладите от конференцията на ESTIDIA http://www.estidia.eu/news.html, проведена от 3 до 5 октомври 2013 година в Бари, Италия, в Университета „Алдо Моро”, са отпечатани в престижното международно списание „Cross-cultural Studies and Environmental Communication”  (ISSN 2285 – 3324).  Докладите са поместени в два поредни броя, а именно Volume 2, Issue 2, 2013 and Volume 1, Issue 1, 2014.

Заглавието на сборника е “Dialogue-driven Change in the Public Sphere”, ISSN 2285 – 3324, ISSN-L = 2285 – 3324,

Гост редактор е Корнелия Илие (Cornelia  Ilie), професор в Zayed University.

Статиите могат да се открият в сайтаhttp://crossculturenvironment.wordpress.com/ в линкаhttp://crossculturenvironment.wordpress.com/all-issues/no-2-2013-no-1-2014/.

Публикации на професор Илие могат да бъдат намерени на следните сайтове:

European Parliaments under Scrutiny: Discourse Strategies and Interaction Practices

http://benjamins.com/#catalog/books/dapsac.38/main

Evolving Genres in Web-mediated Communication

http://www.peterlang.com/download/datasheet/62134/datasheet_431013.pdf

Genres and Genre Theory in Transition: Specialized Discourses across Media and Modes

https://docs.google.com/file/d/0B2q4fEGP_jU4WlNxZzg0d25uc1k/

 

Post a Comment

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>