Политика за рецензиране

Окончателното решение за публикуване на ръкописа след две положителни рецензии се взема от членовете на редакционната колегия на списанието и от редакторите на броя, без да има външно влияние.

 

В своята политика за рецензиране списание „Реторика и комуникации“ споделя и се придържа към следните официални документи:

 

Източници

[1] COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers. https://publicationethics.org/resources/guidelines-new/cope-ethical-guidelines-peer-reviewers.

[2] Publishing Ethics Resource Kit (PERK) – Elsevier. https://beta.elsevier.com/editor/perk?trial=true.

[3] CSE White Paper on Publication Ethics.  https://www.councilscienceeditors.org/resource-library/editorial-policies/white-paper-on-publication-ethics.

[4] The European Code of Conduct for Research Integrity: Revised Edition, ALLEA (2017) – линк за английската версия. http://www.allea.org/wp-content/uploads/2017/05/ALLEA-European-Code-of-Conduct-for-Research-Integrity-2017.pdf.

[5] Европейски етичен кодекс за почтеност на научните изследвания: Преработено издание, ALLEA. http://www.allea.org/wp-content/uploads/2018/06/ALLEA-European-Code-of-Conduct-for-Research-Integrity-2017-Digital_BG_FINAL.pdf.