Представяне от Силва Димитрова на книгата на Лон Сафко (Lon Safko) „Библия на социалните медии: тактики, инструменти и стратегии за бизнеса“ (”Social Media Bible: Tactics, Tools and Strategies For Business Success“)

Лон Сафко е маркетинг консултант с двадесет и пет годишен опит в областите публичното говорене, маркетинг, продажби, стратегическо партньорство и електронна търговия. Той е организатор на четириндесет успешни компании, включително Paper Models, Inc.; притежава три американски патента за 3D интернет реклама и осемнадесет изобретения в Smithsonian Institution. Има опит като треньор и консултант и напътства компании как да се възползват максимално от новостите в социалните медии, онлайн маркетинга и иновативното мислене с цел увеличаване на печалбите. Автор е на шест книги, които корпоративните лидери могат да използват като справочници.

Всичко или нищо” е интенцията на автора и затова залага на създаването на мащабна книга, представена и на хартия, и като електронен ресурс в интернет. Книгата е представена в онлайн платформи; тя е резултат от колективната работа на многосъавтори, редактори и включва интервюта с експерти. „Библията на социалните медии“ е енциклопедичен по мащабите си източник на информация, разработен в три издания, и съдържа над 700 страници. Книгата въвежда читателя във вселената от инструменти и техники, използвани в социалните медии.

Лон Сафко спомага за осъществяването на трансфер на доверие онлайн. Той представя богат арсенал от тактики и стратегии за осъществяване на комуникация посредством информационните технологии и чрез осъществяване на контакти с експерти. Текстът „агрегира” идеи, мисли и опита на автора, както и информация от различни блогове, влогове, уикита, книги, имейли и публикации. Авторът е наясно с предимствата на новите медии и новите технологии и с разпространяването на части от текста на книгата онлайн. Разпространение на „Библията на социалните медии“ се прави като печатно издание и паралелно онлайн в официален уебсайт, във фейсбук, в блогове и други уебсайтове от множество потребители. Благодарение на това книгата придобива втори живот онлайн. Настолният наръчник подпомага формирането на уменията за комуникиране в социалните медии, той е осъвременен и издаден в преработено трето издание. В него се анализират причините, които правят социалните медии толкова ефективни: възможността на милионна аудитория за активна перцепция и включването на малкия бизнес, големите корпорации, неправителствените организации и отделния индивид в разговори в реално време. „Библията на социалните медии“ представя набор от правила и съвети за сърфиране в морето от идеи и услуги, предлагани онлайн.

Книгата дава отговор на същностни въпроси: как да се достигне до аудиторията и да се създават ефективни стратегии и впечатляващи послания, за да се въздейства върху аудиторията. Третото издание на „Библията на социалните медии“ е с осъвременена информация и съдържа изчерпателен преглед на инструменти, използвани в социалните медии.

Тази книга на практика е резултат от осмисляне на важността на социалните медии, тъй като голям брой от създателите на съдържанието са произвели и разпространили текстовете си в социалните медии. Броят на хората, които имат принос към този текст, надхвърля сто. Някои правят граматически редакции и корекции, други създават оригинално съдържание, а трети разпространяват текстовете посредством социалните си медии: в уикита, блогове, уеб страници, статии на новини, четвърти – като редактират съдържанието през призмата на новите технологии и личния си опит. Това е книга, резултат от сътрудничество: събира мнения, анализи и практики на експерти от цял свят. Дори при създаване на дизайна на книгата авторът е черпил идеи от мненията на потребителите на социалните медии. След като е направено проучване на нагласите на 1000 професионалисти от тази книга за социалните медии, Лон Сафко обобщава какви са техните очаквания. Резултатите са представени на три равнища: тактики, инструменти и стратегии за успех в бизнеса.

Първата част на книгата съдържа тактиките и инструментите, използвани в социалните медии. Подробно, в нея се разяснява какво представляват: влог (а vlog), блог (a blog) подкаст (a podcast), лайвкастинг (lifecasting), последователи (followers), флейминг (flaming), тагове (tags), оптимизация на търсенето (SEO), маркетинг в търсещи машини SEM и споделяне на съдържание (pass along). Авторът дава отговор на въпросите: откъде идват социалните медии, какво предлагат технологиите, какви са характеристиките и ползите от всеки тип маркетинг в социалните медии, какви инструменти и какъв тип съдържание се използват в различни ситуации, до какви ползи от психологическа гледна точка водят те.

Втората част на книгата представлява както особен вид наръчник, така и енциклопедичен списък на основни инструменти, използвани в дигиталния маркетинг, списък на компаниите, които създават и продават софтуер, апликации, уебсайтове, виртуални светове, платформи за игри, новини от света на мобилния маркетинг, имейл маркетинг и сайтове за споделяне на съдържание.

Третата част на книгата е изцяло посветена на стратегия, представена в пет стъпки и свързана с изготвянето на успешен маркетингов план в социалните медии. Тази стратегия е подходяща както за един човек, така и за малък предприемачески проект, държавна агенция, неправителствена организация или огромна корпорация. Стратегията е ефективна както за бизнес към клиент – B2C (business-to-consumer), така и за бизнес към бизнес – B2B (business-to-business) тип компании. Петстъпковият план е апробиран успешно в маркетинга и връзките с обществеността, в обслужването на клиенти и вътрешните комуникации на служителите на една компания.

Във втората част на първото издание на „Библията на социалните медии“ Лон Сафко използва академичен подход, за да разработи стратегически маркетингов план за отделни личности или компании. В третото издание на книгата това е изцяло заменено от „Петте стъпки към успех в социалните медии.

Петте стъпки за успех в социалните медии включват: първо, анализ на съществуващите медии; второ, „Светата троица на социалните медии“ – блогинг, микроблогинг и социални мрежи, трето – как точно „Светата троица на социалните медии“ може да бъде включена в съществуващата стратегия на социалните медии; четвърто – какви са необходимите ресурси, и пето – как да се имплементира планът за социални медии и как да бъде измерена ефективността му.

Лон Сафко идентифицира кои са най-високопоставените експерти в социалните медии в световен мащаб и провежда интервюта с тях. Авторът интервюира 50 специалисти в области, които работят в различни социални медии – създателя на Туитър (Twitter), Уърдпрес (WordPress); президентите на Ю Тюб (You Tube), Май Спейс (MySpace) Flickr, Google, Microsoft, Yahoo, и др. корпорации. Интервютата съставляват рубриката „Опит на експертите“ в първа и втора част на книгата. Пълните разговори са качени в официалния уебсайт на книгата: www.SocialMediaBible.com, във видео и аудио формат, има транскрипция на текста.

Към всяка от главите в първа и втора част на книгата Лон Сафко включва рубриката „Възвръщаемостта на инвестициите“, това са тематични „визитки” от 500 думи. В тях се споделят реални истории за силата на маркетинга в социалните медии. Подобно на тази рубрика в повечето глави в първа част на книгата авторът добавя есета, истории и примери на международни компании извън САЩ. Историите са свързани с темата „Възвръщаемостта на инвестициите“, като фокусът е поставен върху перспективите.

Непременно трябва да се допълни и това, че постоянно се публикуват ресурси в уебсайта на книгата www.SocialMediaBible.com.

В заключение: има основание да се каже, че някои от техниките, стратегиите и концепциите, представени в тази книга, няма да отминат като модна тенденция, а ще продължат да бъдат използвани от компаниите.

Lon Safko is a marketing consultant with more than twenty-five years of experience in speaking, marketing, sales, strategic partnering and e-commerce. He has founded fourteen successful companies, including Paper Models, Inc.; holds three U.S. patents for 3D Internet advertising, has eighteen inventions in the Smithsonian Institution, and privately coaches companies on harnessing social media, marketing, and innovative thinking to create higher productivity and profits. Lon is an author of six innovative books, which have shown corporations how to train managers to think creatively. All or nothing is the style of the author and “The Social Media Bible” is a comprehensive social media resource presented in paperback and digital formats and shared by users on multiple social networks. This book is a product of social media, user-generated content and wisdom of the crowds. The Social Media Bible is comprehensive 700-plus page social media resource revised in three editions. The third edition of The Social Media Bible includes all of the tools used throughout the world of social media.

Lon Safko helps people transfer trust online. The book presents all of the tools and techniques that social media has to offer while also discussing the reason these social tools are so effective. This is a collaborative effort by experts from around the world. More than a hundred people have directly participated in the creation of this text. Some by editing the grammar, some by creating original content, and some by adding their content to wikis, blogs, web pages, news articles, and some by editing the content with new technologies and a different perspective. The design of the book is also user generated. After surveying nearly thousand people, Lon Safko has summed up, what audiences wanted, namely three different books in one: Tactics, Tools, and Strategies for Business Success.

The first part of the book – is on tactics and tools of social media that explains what a vlog, a podcast, a blog, lifecasting, followers, flaming, tags, SEO and SEM, and pass along are. Where social media comes from , where it is, where the technology is going, the features and the benefits of every type of social media marketing, what tools should be used, type of content and the psychological benefits of each.

The second part of the book includes the tools, a guide, or a list, of all of the major tools of the trade, as well as a list of the companies that provide the software, the apps, the websites, the text messaging, the virtual worlds, the game platforms, the mobile marketing insights, e-mail marketing providers, and content-sharing site.

The third part of the book is a complete book on strategy. The third part of Social Media Bible is comprehensive, step-by-step process of developing a successful social media marketing plan. It is applicable to one-person entrepreneurial company as well as to the Fortune 500. It is effective when applied to B2C (business-to-consumer) and also to the B2B (business-to-business) companies. It is pertinent if being used to develop a strategic marketing plan for an individual and a corporation. It applies equally to both for-profit and nonprofit entities, including governmental agencies. Finally the plan works for marketing and public relations, but also for customer service and for the internal customers, the employees of a company. It delivers two books in one.

In Part 2, Strategy, section of the first edition of The Social Media Bible, Safko and Brake, have taken a more academic approach to developing a strategic marketing plan for individuals and companies. In this edition the entire third book has been replaced with The Five Steps to Social Media Success.

The Five Steps to Social Media Success include: Step 1: Analyse Your Existing Media. Step 2 is The Social Media Trinity- This step focuses on the three most important categories of social medial blogging, microblogging, and social networks. Step 3 discusses how The Social Media Trinity should be integrated into the existing marketing strategy in detail. Step 4 deals with the question about resources and shows the answer. The final step shows how one can implement a successful social media strategy plan and includes the important step of measuring it.

Safko has identified all of the vertical experts in social media, experts in their respective fields, and asked them to share their personal experience and knowledge. He has identified and interviewed 50 different experts who cover the entire list of social media genres. These names range from Biz Stone, the inventor of Twitter, to Matt Mullenweg, inventor of WordPress; to Gary V, social media marketer extraordinaire; to senior vice presidents of You Tube, MySpace, Flickr, Google, Microsoft, and Yahoo, Vint Cerf the real inventor of the Internet. These are the sections of The Social Media Bible called “Expert Insights”. Excerpts of those conversations with the industry’s greats are placed throughout every chapter in both Part1 and Part 2 of the book. In each of the chapters in both Part 1 and Part 2, Lon Safko has included “ The ROI of Social Media”. Those are 500-word vignettes, stories of actual people who have used social media effectively, sharing stories of the power of social media marketing. In most of the chapters in Part1, the author has included stories, essays and examples how international companies outside of the U.S. are using social media. Many of the perspectives are actual examples similar to the ROI stories, but with an “international” perspective. In addition to three editions of Social Media Bible there are additional resources in the website www.SocialMediaBible.com

In conclusion we can say that some of the techniques, strategies and concepts presented in this book will never become obsolete or outdated.

Post a Comment

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>