Приветствие от д-р Ливингстън Томпсън, Президент на SIETAR Europa

Приветствие от д-р Ливингстън Томпсън, Президент на SIETAR Europa до участниците в годишната конференция на SIETAR Bulgaria, проведена на 11.06.2014 г. в зала 1 на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски”.

Приветствието е излъчено на видеозапис в началото на конференцията.

Тук се прилагат:

текстът на приветствието на английски език

и превод на приветствието на български език.

Post a Comment

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>