„Реторика и комуникации“, брой 38, януари 2019 г.

rhetoric

Реторика, аргументация, медийна и публична комуникация

Думи на водещите

проф. Иванка Мавродиева, доц. д-р Стефан Серезлиев, проф. Янка Тоцева 

Реторика и аргументация: традиционни и съвременни изследвания

Огняна ГеоргиеваТеневаПсевдоаргументът в устната убеждаваща реч на студента 

Десислава АнтоваСъвременни проявления на виртуалната реторика в онлайн медии в България 

Медийна и публична комуникация

Боян Кутевски Преразглеждане на концептуалната рамка за интегрирани маркетинг комуникации (ИМК) – част I 

Илия ВълковМедийна саморегулация „на стоп кадър“. Могат ли етичните кодекси да се преборят с дезинформацията? 

Валерия КардашевскаПубличното говорене, формирането и усъвършенстването на ораторски умения

Комуникация, академична комуникация и лингвистика

Svitlana LyubymovaLanguage Corpora as Data Base and Verification Tool for Cognitive Linguistic Research

Йорданка Стефанова, Петя РайковаИгровият елемент в обучението по български език на чуждестранни студенти по дентална медицина 

Ивайло ПеевКомуникативни аспекти на чуждоезиковото обучение – позиции на обучаващ и обучаем при индивидуалния подход 

Докторантски дебюти

Емилиана ГеоргиеваМеханизъм на визуалното възприятиe и естеството на визуалната интелигентност 

Научни събития

Янка ТоцеваМеждународна научна конференция „Педагогическата комуникация: традиционна и дигитална“ 

Call for Papers –  37th Conference of Rhetoric Society of Europe

Представяне на книги

Иванка МавродиеваПредставяне на книгата на проф. Димитър Попов

Иванка МавродиеваПредставяне на книгата на проф. Велка Попова 

Представяне на авторите