Реторика и комуникации, брой 47, април 2021 година

Реторика и комуникации, брой 47, април 2021 година

Медийна и интернет комуникация

Rhetoric and Communications, 47 issue, April 2021

Media and Internet Communication

 

Думи на водещите

Editors’ Words

Проф. дпсн Толя Стоицова – Нов български университет

Доц. д-р Николина Цветкова – Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Д-р Иглика Касабова – Институт по реторика и комуникации

Медийна комуникация

Media Communication

Пандемията на (мета)медията Симеон Василев

Media Communication: Positive and Negative ManifestationsVanče Bojkov

Globalisation, Arab and Lebanese Media Maya Hajj Hassan

Мястото на социалните мрежи в новините – Катерина Войнова

Интернет (и виртуална) комуникация

Internet (and Virtual) Communication

Hypersocialisation in Digitality Rossen K. Stoyanov

Методики за преподаване и взаимодействието им с аудио-визуалните техники на комуникация – Георги Петков

Комуникационни аспекти и динамика при провеждане на групова терапия във виртуална среда – Тодор Симеонов

Дискусиите за здраве в интернет – разговорната медицина Даниела Танчева

Представяне на книги

Book Review

Представяне на книгата на Мая Василева „Ерата на вечерното токшоу (продуциране на вечерно шоу за онлайн платформи)“ – Милко Петков

Представяне на авторите

Contributors