Реторика и политическа комуникация – брой 10, октомври 2013 година

Реторика и политическа комуникация – брой 10, октомври 2013 година

Реторика и политическа комуникация – брой 10, октомври 2013 година

Думи на водещите броя

 Политика, интернет, дипломация

Марчин Левински Debating multiple positions in multy-party online deliberation – превод на български език от английски език – Вергиния Данаилова

Ирина Максименко – Интересы и идеи „Большой Тройки” ЕС в контексте теорий европейской интеграции (коммуникативные аспекты)

 Реторика и комуникации в българския преход

Минчо Христов – Някои аспекти на партийната пропаганда в началото на българския преход

Димитър Ганев – Предпоставки за свикването на българската Кръгла маса

Александра Атанасова – Изгубени в превода: Разлики между политическите послания и обществените възприятия в предизборната кампания през 2013 г.

Соня Хинкова – Външнополитическа реторика и нагласи в протестите в България през зимата на 2013 г.

Десислава Добрева – Визуална политическа реторика в социалните мрежи в България

 Политическа комуникация, управление, кризи

Гергана Апостолова – Ахронията като механизъм за социално управление

Цветан Кулевски – Криза на политическия коментар

Александър Христов – Усъвършенстване на политическите ПР комуникации с приложение на практиките от корпоративните комуникации

Валерия Кардашевска – Звучащите думи и тяхната сила да въздействат в комуникационна среда

 Представяне на книги

Представяне на книгата на Мария Залеска „Rhetoric and Politics: Central/Eastern European Perspectives” от Иглика Касабова.

Представяне на книгата на Христо Проданов „Дигитална политика” от Ростислав Давидов.

Представяне от Росица Йорданова на книгата на Иванка Мавродиева „Политическата реторика: от митингите до Web 2.0 (1989-2012) ”.

Представяне на авторите в брой 10, 2013

 

Post a Comment

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>