Списък с рецензенти на ръкописи в сп. „Реторика и комуникации“

Списък с рецензенти на ръкописи в сп. „Реторика и комуникации“, бр. 42, януари 2019

Рецензенти от чуждестранни университети:

1. Елена Крейцова (Elena Krejcova). Доцент, д-р в катедрата по славянски науки, Факултет по изкуствата, университет Масарик в Бърно (Чехия) (the Department of Slavonic studies, Faculty of Arts, Masaryk university in Brno (Czechia) политическа лингвистика, социолингвистика, обществена комуникация, контрастивна лингвистика на славянските езици, теория на превода. Имейл: ekrejcova@phil.muni.cz, https://www.phil.muni.cz/o-nas/zamestnanci-fakulty/23084-elena-krejcova

2. Ха Ян, Лий (Yann Lee). Доктор по политически науки. Научни интереси и експертиза: комуникационна политика, европейска езикова политика, европейска идентичност, бежанци, имигранти. Преподавател в Hankuk University of Foreign Stidies, Сеул, Карея. Имейл: E-mail: bulgariyann@gmail.com

3. Яня Жмавц (Janja Žmavc). Доктор. Работи като научен сътрудник в Педагогическия изследователския институт в Любляна (the Educational Research Institute in Ljubljana), Словения. Научни интереси и експертиза: история на класическата реторика, реторична теория и практика, риторични средства за убеждаване (етос, патос, логос), аргументация, теория на аргументацията, езикова прагматика, дидактика на класическите езици и дидактика на реториката. Имей: janja.zmavc@gmail.com

4. Вероника Катермина (Veronika Katermina) (доктор на филологически науки). Тя е професор в Кубанския държавен университет, катедра „Английска филология“, Краснодар, Русия. Изследователските й интереси са в областите: междукултурната комуникация, дискурса, език. Експертизата е в областите: теория на комуникацията, дискурс анализ, теория на номинацията и лексикография. Имейл: veronika.katermina@yandex.ru

5. Паола Джорджис (Paola Giorgis). Доктор. Бакалавър и магистър по Английски език, Американска литература и изследвания. Има опит в областта на социолингвистиката, реторични стратегии за убеждаване и съвременни публични дебати. Научни интереси и експертиза: реторика, аргументация, интеркултурна комуникация, педагогическа комуникация, онлайн комуникация. Преподавател по английски език, литература и визуални изкуства. Имейл: paola.giorgis@womaned.org

6. Юлия Едуардс Рене (Julia Rone). Доктор по комуникация и нови технологии. Научни интереси и експертиза: в областите политическа комуникация, политически участия, медийната комуникация и онлайн комуникацията. Докторат в Европейски университетски институт, Флоренция, Италия (European University Institute, Florence, Italy). Постдокторант в University of Cambridge University, Department of Politics and International Studies (POLIS): Post-doctoral Research Associate. Имейл: julia.rone@eui.eu,  jr803@cam.ac.uk

Рецензенти от университети в България:

Reviewers from Universities in Bulgaria

Lists of reviewers of manuscripts in Rhetoric and Communications Journal are published in the following issues: Issue 1 – 2011, Issue 6 – 2012, Issue 7 – 2013, Issue 11 – 2014, Issue 19 – 2015, Issue 22 – 2016, Issue 26 – 2017, Issue 35 – 2018, Issue 40 – 2019, Issue 42 -2020.

1. Prof. Gergana Dacheva, PhD. Scientific interests and expertise are in the fields of communication, syntactic, semio-stilistic. She is a lecturer at Sofia University “St. Kliment Ohridski”. E-mail: g_dacheva@abv.bg

2. Prof. Iliana Pavlova, PhD. Scientific interests and expertise are in the fields of Internet communication, journalism, online media, social media. She is a lecturer at St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo. E-mail: il.pavlova@ts.uni-vt.bg

3. Prof. Milena Popova, PhD. Scientific interests and expertise are in the fields of communication, semiotic, semiotic of advertisement, pragmatic, cognitive linguistic, theory of communication. She is a lecturer at Sofia University “St. Kliment Ohridski. E-mail: milena_rone@yahoo.com

4. Prof. Veselin Dafov. Scientific interests and expertise are in the fields of argumentation, rhetoric and philosophy. He is a lecturer at Sofia University “St. Kliment Ohridski. E-mail: vhdafov@phls.uni-sofia.bg

5. Assos. Prof. Marina Djonova, PhD. Scientific interests and expertise are in the fields of communication, business etiquette and linguistic. She is a lecturer at Sofia University “St. Kliment Ohridski”. E-mail: mdjonova@gmail.com

6. Assos. Prof. Bistra Mizova, PhD. Scientific interests and expertise are in the fields of pedagogical communication, phycology and education. She is a lecturer at Sofia University “St. Kliment Ohridski. E-mail: bistra.mizova@gmail.com

7. Assos. Prof. Maya Russeva, PhD. Scientific interests and expertise are in the fields of political communication, academic communication. She is a lecturer at St Cyril and St Methodius University of Veliko Turnovo. E-mail: mayorus@gmail.com

8. Assoc. Prof. Sonya Georgieva, Phd. Scientific interests and expertise are in the fields of pedagogical communication and intercultural communication. She is a lecturer at the University of Ruse “Angel Kanchev”. E-mail: sonia1956@abv.bg

9. Assos. Prof. Daniela Koleva, PhD. Scientific interests and expertise are in the fields of business communication and presentations skills. She is a lecturer at the University of finance, business and entrepreneurship. E-mail:
dkoleva@city.academic.gr

10. Assos. Prof. Yosif Nunev. Scientific interests and expertise are in the fields of intercultural communication, pedagogical communication. He is a lecturer at the Pedagogical Colleague – Pleven, University of Veliko Turnovo. E-mail: inunev@abv.bg

11. Assoc. Prof. Evelina Hristova, PhD. Scientific interests and expertise are in the fields ofmedia communication, public communication, Public Relations. She is a lecturer at the New Bulgarian University. E-mail: christova@nbu.bg

Assoc. Prof. Valeria Kardasehcska, PhD. Scientific interests and expertise are in 12. the fields of public speaking and stage speech. She is a lecturer at the National Academy for Theatre and Film Arts, Department “Stage Speech”. E-mail: kardashevska@mail.bg

13. Assos. Prof. Vladimir Dosev, PhD in General Linguistics (Applied Linguistics). He is a lecturer at the University of Economics – Varna and he teaches courses in PR and Mass Communications, Business Communications, Bulgarian for Foreigners. Research interests and expertise are in the areas of sociolinguistics, mass communications, manipulative discourse. Email: vl_dosev@ue-varna.bg

14. Assist. Prof. Iya Petkova-Guralova. Scientific interests and expertise are in the fields of business communication, organisational and corporate communication. She is a lecturer at the Sofia University “St. Kliment Ohridski. E-mail: iya.petkova@gmail.com, iya.petkova@feb.uni-sofia

15. Desislava Karaasenova, PhD. Scientific interests and expertise are in the fields of communication, linguistic. She is a lecturer at the Sofia University “St. Kliment Ohridski”. E-mail: dkaraasenova@phls.uni–sofia.bg

16. Nora Goleshevska, PhD. Scientific interests and expertise are in the fields of visual rhetoric, argumentation and semiotic. She is the chair of the Institute for Creative Civil Strategies. E-mail: artes.liberales@gmail.com

17. Desislava Dobreva, PhD. Scientific interests and expertise are in the fields of virtual rhetoric, online communication. She is a member of the Institute of Rhetoric and Communications – E-mail: desi.dobreva@gmail.com

18. Viara Genova, PhD. Scientific interests and expertise are in the fields of rhetoric, gender rhetoric, media communication. She is a member of the Institute of Rhetoric and Communications – E-mail: viaratg@abv.bg

19. Kremena Georgieva, PhD. Scientific interests and expertise are in the fields of media rhetoric, online communication and Public Relations. She is a member of the Institute of Rhetoric and Communications. E-mail: kremena.g.georgieva@gmail.com

20. Desislava Antova, PhD. Scientific interests and expertise are in the fields of rhetoric, media communication and Internet communication. She is a member of the Institute of Rhetoric and Communications. E-mail: antova.desy@gmail.com

Reviewers from Universities in Bulgaria

Lists of reviewers of manuscripts in Rhetoric and Communications Journal are published in the following issues: Issue 1 – 2011, Issue 6 – 2012, Issue 7 – 2013, Issue 11 – 2014, Issue 19 – 2015, Issue 22 – 2016, Issue 26 – 2017, Issue 35 – 2018, Issue 40 – 2019, Issue 42 -2020.

1. Prof. Gergana Dacheva, PhD. Scientific interests and expertise are in the fields of communication, syntactic, semio-stilistic. She is a lecturer at Sofia University “St. Kliment Ohridski”. E-mail: g_dacheva@abv.bg

2. Prof. Iliana Pavlova, PhD. Scientific interests and expertise are in the fields of Internet communication, journalism, online media, social media. She is a lecturer at St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo. E-mail: il.pavlova@ts.uni-vt.bg

3. Prof. Milena Popova, PhD. Scientific interests and expertise are in the fields of communication, semiotic, semiotic of advertisement, pragmatic, cognitive linguistic, theory of communication. She is a lecturer at Sofia University “St. Kliment Ohridski. E-mail: milena_rone@yahoo.com

4. Prof. Veselin Dafov. Scientific interests and expertise are in the fields of argumentation, rhetoric and philosophy. He is a lecturer at Sofia University “St. Kliment Ohridski. E-mail: vhdafov@phls.uni-sofia.bg

5. Assos. Prof. Marina Djonova, PhD. Scientific interests and expertise are in the fields of communication, business etiquette and linguistic. She is a lecturer at Sofia University “St. Kliment Ohridski”. E-mail: mdjonova@gmail.com

6. Assos. Prof. Bistra Mizova, PhD. Scientific interests and expertise are in the fields of pedagogical communication, phycology and education. She is a lecturer at Sofia University “St. Kliment Ohridski. E-mail: bistra.mizova@gmail.com

7. Assos. Prof. Maya Russeva, PhD. Scientific interests and expertise are in the fields of political communication, academic communication. She is a lecturer at St Cyril and St Methodius University of Veliko Turnovo. E-mail: mayorus@gmail.com

8. Assoc. Prof. Sonya Georgieva, Phd. Scientific interests and expertise are in the fields of pedagogical communication and intercultural communication. She is a lecturer at the University of Ruse “Angel Kanchev”. E-mail: sonia1956@abv.bg

9. Assos. Prof. Daniela Koleva, PhD. Scientific interests and expertise are in the fields of business communication and presentations skills. She is a lecturer at the University of finance, business and entrepreneurship. E-mail:
dkoleva@city.academic.gr

10. Assos. Prof. Yosif Nunev. Scientific interests and expertise are in the fields of intercultural communication, pedagogical communication. He is a lecturer at the Pedagogical Colleague – Pleven, University of Veliko Turnovo. E-mail: inunev@abv.bg

11. Assoc. Prof. Evelina Hristova, PhD. Scientific interests and expertise are in the fields ofmedia communication, public communication, Public Relations. She is a lecturer at the New Bulgarian University. E-mail: christova@nbu.bg

Assoc. Prof. Valeria Kardasehcska, PhD. Scientific interests and expertise are in 12. the fields of public speaking and stage speech. She is a lecturer at the National Academy for Theatre and Film Arts, Department “Stage Speech”. E-mail: kardashevska@mail.bg

13. Assos. Prof. Vladimir Dosev, PhD in General Linguistics (Applied Linguistics). He is a lecturer at the University of Economics – Varna and he teaches courses in PR and Mass Communications, Business Communications, Bulgarian for Foreigners. Research interests and expertise are in the areas of sociolinguistics, mass communications, manipulative discourse. Email: vl_dosev@ue-varna.bg

14. Assist. Prof. Iya Petkova-Guralova. Scientific interests and expertise are in the fields of business communication, organisational and corporate communication. She is a lecturer at the Sofia University “St. Kliment Ohridski. E-mail: iya.petkova@gmail.com, iya.petkova@feb.uni-sofia

15. Desislava Karaasenova, PhD. Scientific interests and expertise are in the fields of communication, linguistic. She is a lecturer at the Sofia University “St. Kliment Ohridski”. E-mail: dkaraasenova@phls.uni–sofia.bg

16. Nora Goleshevska, PhD. Scientific interests and expertise are in the fields of visual rhetoric, argumentation and semiotic. She is the chair of the Institute for Creative Civil Strategies. E-mail: artes.liberales@gmail.com

17. Desislava Dobreva, PhD. Scientific interests and expertise are in the fields of virtual rhetoric, online communication. She is a member of the Institute of Rhetoric and Communications – E-mail: desi.dobreva@gmail.com

18. Viara Genova, PhD. Scientific interests and expertise are in the fields of rhetoric, gender rhetoric, media communication. She is a member of the Institute of Rhetoric and Communications – E-mail: viaratg@abv.bg

19. Kremena Georgieva, PhD. Scientific interests and expertise are in the fields of media rhetoric, online communication and Public Relations. She is a member of the Institute of Rhetoric and Communications. E-mail: kremena.g.georgieva@gmail.com

20. Desislava Antova, PhD. Scientific interests and expertise are in the fields of rhetoric, media communication and Internet communication. She is a member of the Institute of Rhetoric and Communications. E-mail: antova.desy@gmail.com

Rhetoric and Communications Journal. Issue 42, January 2020, https://rhetoric.bghttp://journal.rhetoric.bg/

Списъци с рецензенти на ръкописи в сп. „Реторика и комуникации“ са публикувани в следните броеве: брой 1 – 2011 г., брой 6 – 2012 г., брой 7 – 2013 г., брой 11 – 2014 г., брой 19 – 2015 г., брой 22 – 2016 г., брой 26 – 2017 г., брой 35 – 2018, брой 40 – 2019.

Reviewers of Rhetoric and Communications Journal, Issue 42, January 2020

Reviewers from foreign universities

1. Elena Krejtsova. PhD, Associate Professor at the Masaryk University in Brno (Czechia), Faculty of Arts, Department of Slavic Studies, Faculty of Arts. She teaches Political Linguistics, Sociolinguistics. Scientific interests and expertise are in the fields of Public Communication, Contrastive Linguistics in Slavic languages, Translation Theory. Email: ekrejcova@phil.muni.cz, https://www.phil.muni.cz/o-nas/zamestnanci-fakulty/23084-elena-krejcova

2. Ha Yang, Yann Lee. Doctor of Political Science. Scientific interests and expertise are in the fields of communication policy, European language policy, European identity, refugees, immigrants. She is a lecturer at Hankuk University of Foreign Studies, Seoul, South Korea. Email: bulgariyann@gmail.com

3. Janja Žmavc. Doctor. Scientific interests and expertise are in the fields of history of classical rhetoric, rhetorical theory and practice, rhetorical means of persuasion (ethos, pathos, logos), argumentation, theory of argumentation, linguistic pragmatics, didactics of classical languages ​​and didactics of rhetoric. He works as a researcher at the Educational Research Institute in Ljubljana, Slovenia. Email: janja.zmavc@gmail.com

4. Veronika Katermina (Doctor of Philology). She is a professor at the Kuban State University, Department of English Philology, Krasnodar, Russia. Scientific interests are in the fields of intercultural communication, discourse, language. Her expertise is in the areas of communication theory, discourse analysis, nomination theory and lexicography. Email: veronika.katermina@yandex.ru

5. Paola Giorgis (BA, MA in English and North-American Literature and Studies holds a PhD in Anthropology of Education and Intercultural Education. She has also a formation in Critical Socio-linguistics and on the rhetorical strategies of persuasion and manipulation in contemporary public debates. Her main interest regards a critical, intercultural and interdisciplinary approach to (foreign) languages able to develop an awareness on words and languages in the direction of transformation and change. She teaches English, literature and the visual arts. Email: paola.giorgis@womaned.org

6. Julia Rone. Doctor of Communication and New Technologies. Scientific interests and expertise are in the fields of political communication, political participation, media communication and online communication. PhD at the European University Institute, Florence, Italy. Post-doctoral Research Associate at the University of Cambridge University, Department of Politics and International Studies (POLIS): Email: julia.rone@eui.eu, jr803@cam.ac.uk

Reviewers from Universities in Bulgaria

Lists of reviewers of manuscripts in Rhetoric and Communications Journal are published in the following issues: Issue 1 – 2011, Issue 6 – 2012, Issue 7 – 2013, Issue 11 – 2014, Issue 19 – 2015, Issue 22 – 2016, Issue 26 – 2017, Issue 35 – 2018, Issue 40 – 2019, Issue 42 -2020.

1. Prof. Gergana Dacheva, PhD. Scientific interests and expertise are in the fields of communication, syntactic, semio-stilistic. She is a lecturer at Sofia University “St. Kliment Ohridski”. E-mail: g_dacheva@abv.bg

2. Prof. Iliana Pavlova, PhD. Scientific interests and expertise are in the fields of Internet communication, journalism, online media, social media. She is a lecturer at St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo. E-mail: il.pavlova@ts.uni-vt.bg

3. Prof. Milena Popova, PhD. Scientific interests and expertise are in the fields of communication, semiotic, semiotic of advertisement, pragmatic, cognitive linguistic, theory of communication. She is a lecturer at Sofia University “St. Kliment Ohridski. E-mail: milena_rone@yahoo.com

4. Prof. Veselin Dafov. Scientific interests and expertise are in the fields of argumentation, rhetoric and philosophy. He is a lecturer at Sofia University “St. Kliment Ohridski. E-mail: vhdafov@phls.uni-sofia.bg

5. Assos. Prof. Marina Djonova, PhD. Scientific interests and expertise are in the fields of communication, business etiquette and linguistic. She is a lecturer at Sofia University “St. Kliment Ohridski”. E-mail: mdjonova@gmail.com

6. Assos. Prof. Bistra Mizova, PhD. Scientific interests and expertise are in the fields of pedagogical communication, phycology and education. She is a lecturer at Sofia University “St. Kliment Ohridski. E-mail: bistra.mizova@gmail.com

7. Assos. Prof. Maya Russeva, PhD. Scientific interests and expertise are in the fields of political communication, academic communication. She is a lecturer at St Cyril and St Methodius University of Veliko Turnovo. E-mail: mayorus@gmail.com

8. Assoc. Prof. Sonya Georgieva, Phd. Scientific interests and expertise are in the fields of pedagogical communication and intercultural communication. She is a lecturer at the University of Ruse “Angel Kanchev”. E-mail: sonia1956@abv.bg

9. Assos. Prof. Daniela Koleva, PhD. Scientific interests and expertise are in the fields of business communication and presentations skills. She is a lecturer at the University of finance, business and entrepreneurship. E-mail:
dkoleva@city.academic.gr

10. Assos. Prof. Yosif Nunev. Scientific interests and expertise are in the fields of intercultural communication, pedagogical communication. He is a lecturer at the Pedagogical Colleague – Pleven, University of Veliko Turnovo. E-mail: inunev@abv.bg

11. Assoc. Prof. Evelina Hristova, PhD. Scientific interests and expertise are in the fields ofmedia communication, public communication, Public Relations. She is a lecturer at the New Bulgarian University. E-mail: christova@nbu.bg

Assoc. Prof. Valeria Kardasehcska, PhD. Scientific interests and expertise are in 12. the fields of public speaking and stage speech. She is a lecturer at the National Academy for Theatre and Film Arts, Department “Stage Speech”. E-mail: kardashevska@mail.bg

13. Assos. Prof. Vladimir Dosev, PhD in General Linguistics (Applied Linguistics). He is a lecturer at the University of Economics – Varna and he teaches courses in PR and Mass Communications, Business Communications, Bulgarian for Foreigners. Research interests and expertise are in the areas of sociolinguistics, mass communications, manipulative discourse. Email: vl_dosev@ue-varna.bg

14. Assist. Prof. Iya Petkova-Guralova. Scientific interests and expertise are in the fields of business communication, organisational and corporate communication. She is a lecturer at the Sofia University “St. Kliment Ohridski. E-mail: iya.petkova@gmail.com, iya.petkova@feb.uni-sofia

15. Desislava Karaasenova, PhD. Scientific interests and expertise are in the fields of communication, linguistic. She is a lecturer at the Sofia University “St. Kliment Ohridski”. E-mail: dkaraasenova@phls.uni–sofia.bg

16. Nora Goleshevska, PhD. Scientific interests and expertise are in the fields of visual rhetoric, argumentation and semiotic. She is the chair of the Institute for Creative Civil Strategies. E-mail: artes.liberales@gmail.com

17. Desislava Dobreva, PhD. Scientific interests and expertise are in the fields of virtual rhetoric, online communication. She is a member of the Institute of Rhetoric and Communications – E-mail: desi.dobreva@gmail.com

18. Viara Genova, PhD. Scientific interests and expertise are in the fields of rhetoric, gender rhetoric, media communication. She is a member of the Institute of Rhetoric and Communications – E-mail: viaratg@abv.bg

19. Kremena Georgieva, PhD. Scientific interests and expertise are in the fields of media rhetoric, online communication and Public Relations. She is a member of the Institute of Rhetoric and Communications. E-mail: kremena.g.georgieva@gmail.com

20. Desislava Antova, PhD. Scientific interests and expertise are in the fields of rhetoric, media communication and Internet communication. She is a member of the Institute of Rhetoric and Communications. E-mail: antova.desy@gmail.com

Rhetoric and Communications Journal. Issue 42, January 2020, https://rhetoric.bghttp://journal.rhetoric.bg/