Проф. д-р Симеон Василев

Професор Симеон Василев е преподавател във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Той доктор по „Международна комуникация – Журналистика“. Специализира германистика в университета „Мартин Лутер“, Германия и журналистика в Би Би Си и университета в Кардиф, Уелс. Дисертацията му е на тема „Лидерство в глобална медийна среда“. Автор е на книгите „Световният гамбит“, „Глобализираният абсурд“, „Версия „Международна политика“, „Десетилетието. В сянката на лидери, кризи, избори и войни“, „Лидерство и медии“, „Дописки от хаоса на времето. Медийно съдържание и външнополитически процес“, “В спиралата на споделянето. Медийно съдържание и социални мрежи“. Научните му интереси са в областта на медиите, комуникационния мениджмънт и международните отношения. Имейл: sivasilev@uni-sofia.bg

 Prof. Simeon Vassilev, Ph.D. is a full-time lecturer at the Faculty of Journalism and Mass Communication of Sofia University „St. Kl. Ohridski“. Vassilev is the author of the books „In the spiral of sharing. Media content and social networks“, „Dispatches from the chaos of time. Media content and foreign policy process“(2020), „Leadership and media“ (2018), „Decade. In the shadow of leaders, crisis, elections and wars“ (2011), Version “International Policy“ (2006), „The Globalized Absurd“ (2003), „The Global Gambit“ (2001). He defends a doctor thesis on “Leadership in the global media environment”, as well as hundreds of publications in the fields of international politics, journalism, media and communication. E-mail: sivasilev@uni-sofia.bg