списание „Реторика и комуникации“ – брой 1 / 2011

СЪДЪРЖАНИЕ:

БРОЙ 1 / 2011 г.

Иванка Мавродиева – „Думи на главния редактор“

Йовка Тишева – „За езика, за началото и за тези, които могат да ни служат за пример – Александър Теодоров-Балан“

КОМУНИКАЦИИ И ИНТЕРНЕТ

Иванка Мавродиева – „Академична комуникация в интернет: уебавтор, уебредактор и уебчитател“

Гергана Пенчева-Апостолова – „Есета върху електронната култура и електронния човек“

Пламен Павлов – „Реална виртуалност“

Артьом Георганов – „Интернет като механизъм на политическата мобилизация“

РЕТОРИКА И ПЕДАГОГИКА

Янка Тоцева – „Педагогическа реторика и педагогическа комуникация“

ИНТЕРКУЛТУРНА КОМУНИКАЦИЯ

Мая Сотирова – „Многоезичие и интеркултурна комуникация в образователното пространство“

ВИЗУАЛНА РЕТОРИКА

Нора Голешевска – „Tълкуванията на визуaлните медии в изследванията на визуалната култура. От Маклуън до Visual Studies“

ИСТОРИЯ НА РЕТОРИКАТА

Георги Петков. – „Ars Dictaminis“

КОМУНИКАЦИИ, МАРКЕТИНГ, PR

Оля Иванова Обрейкова – „Събитиен мениджмънт и комуникационна среда“

ПРЕВОДИ

Боно от Луче – „Ливански кедър“ (съчинение по ars dictaminis)

Джордж Буш – „Обръщение към нацията след атентатите от 11 септември 2001 г.“

Бойко Новев – „Анализ на обръщението на президента на САЩ Джордж Буш към нацията след атентатите от 11 септември 2001 г.”

ОТЗИВИ И РЕЦЕНЗИИ

Иванка Мавродиева – „Христоматия по парламентарна реторика” – вече в четири тома

Представяне на авторите

Списък с рецензенти

retorika

„Реторика и комуникации“ бр.1 / 2011