списание – Реторика и комуникации – брой 3 / 2012

 СЪДЪРЖАНИЕ:

sписание – Реторика и комуникации – брой 3 / 2012

Реторика и комуникации – брой 3 / 2012

СЪДЪРЖАНИЕ:

Иванка Мавродиева – Думи на главния редактор

Реторика

Гергана Апостолова –  „Представяне на Европейската асоциация по реторика“

Донка Александрова – „Тенденции в политическата реторика на българския преход”

Ораторско наследство

Величко Руменчев – „За автентичността на един кратък диалог между Цар Симеон Велики и Климент Охридски”

Галина Станкова – „Реторически фигури и похвати в парламентарните дебати“ ( анализ на дебат)

Комуникация и интернет

Гергана Апостолова – „За трансцендентализма на технологизма

Комуникации и преподаване

Бистра Мизова – „Комуникация в подкрепа на дисциплината в ученическия клас”

Иво Пиперков – „Дистанционно обучение и коммуникации”

Философия и реторика

Aleksandra Traykova – Epistemology of Silence

Габриела Русинова – „Техники на аргументация в спора: прагматико-диалектически подход”

Писмена комуникация

Христо Атанасов – „Цитирането и библиографията: между установените стандарти и липсващите правила (1)”

Христо Атанасов – „Цитирането и библиографията: между установените стандарти и липсващите правила (2)”

Руси Маринов – Представяне на книгата “Life and Death in a Time of Terror”

Представяне на авторите

Post a Comment

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>