Думи на главния редактор

Първият брой на списание „Реторика и комуникации” представя реализирани част от идеите то да бъде виртуална трибуна, от която представители на различни академични общности: преподаватели, учени, докторанти, студенти, да представят резултати от свои изследвания, теоретични постановки, рецензии, коментари и отзиви по теми, свързани с реториката и с различни видове комуникации.

свали статиятаРеториката, разбирана като теоретично наследство, обучения и практически реализации, в броя е представена чрез статии, превод на реторически научен текст от латински, чрез президентска реч и анализ на речта; през представяне на христоматии, в които са съхранени образци на парламентарното ораторство от Народното събрание и парламенти от различни държави.

Комуникацията, осъществявана в различни сфери, в този брой е представена в публикации на автори, които се фокусират върху академичната, педагогическата, интеркултурната, публичната, виртуалната, визуалната, медийната, маркетинговата, политическата.

На добър път!

Иванка Мавродиева