Иванка Мавродиева – „Думи на главния редактор“ (бр. 2 / 2011)

списание реторика и комуникации

сп. "Реторика и Комуникации", бр. 2/2011

Вторият брой на списание „Реторика и комуникации” излиза на 8 декември. Избрахме датата 8 декември, тъй като е студентски празник. Редакционната колегия се ориентира към решение едновременно и компактно да бъдат публикувани материалите, след като е изминат процесът на изпращане, обсъждане, редактиране, рецензиране и приемане на окончателния вариант на текстовете. Определянето на дата е важно с оглед организирането на издаването, колкото и условна да звучи това за електронните научни списания, които дават възможност за поетапно и постепенно публикуване в тях, като се избягва окончателната завършеност, в сравнение с тези научни списания, които се отпечатват на хартия.

Вторият брой на списание „Реторика и комуникации”  следва основните рубрики, които са представени в първи брой. Във втория брой фокусът е върху няколко тематични области, като три от тях са водещи: комуникацията в интернет, образование-педагогика-комуникации и разбира се, реторика.

За пръв път от този брой започва и публикуването на статии на английски език и водещ автор е Мария Сивенкова, член на редакционната колегия на електронното научно списание „Реторика и комуникации”.

Докторанти и студенти публикуват резултати от изследвания и обзори, като в тези публикации са представени реториката, медиите, връзките с обществеността, идеологии и събития в предишни епохи и периоди.

Представят се книги и линкове към сайтове, в които ораторското наследство е представено по различен начин.

В този брой са включени преводи и анализи. Преводите са и на публикации на класически и съвременни автори в областта на реториката – статията на проф. Лучия Калболи Монтефуско е преведена от проф. дфн Донка Александрова.

Иванка Мавродиева