Иванка Мавродиева – „Ораторско наследство – в сборници, книги и сайтове“

Ораторското наследство е представяно както в христоматии, така и в книги, включващи речи или части от ораторски изяви на политици. В този втори брой на електронното научно списание „Реторика и комуникации” представяме две от тях.

греъм уотсън

Първата книга е озаглавена „Силата на словото (Речи 2002 – 2006 г.)”, като в нея са включени образци на слова на оратора Греъм Уотсън. Преводът на речите е на проф. дфн Донка Александрова, а книгата е издание на ИК „Култура 99”, 2008 г. Ораторът Греъм Уотсън има впечатляваща биография, член е на  Европейския парламент – ЕП, лидер на групата на Алианса на либералите и демократите в Европа в ЕП и известен парламентарист. Читателят има възможността да се докосне до ораторското наследство на съвременен политик и да прочете образци на парламентарно красноречие. Сред най-интересните речи са тези пред студентите от Софийския университет от 18 февруари 2004 г., речта пред Европейския парламент по повод повторното обединяване на Кипър от 21 април 2009 г. и други.

Втората книга, която представяме, е озаглавена „Джон Ф. Кенеди. Мисли, речи и анекдоти”, издание на ИК „Фама” от 2006 г.

Джон Кенеди

 В книгата могат да се намерят извадки от речи на американския президент Кенеди, произнесени по различни поводи – от предизборната кампания, през инагурацията и  Карибската криза до речи, които Кенеди като американски президент произнася в европейски столици, сред които Париж и Берлин.  В малката книга откриваме извадки от речи, сред които „Не питайте какво страната ви може да направи за вас – питайте какво вие можете да направите за страната си.” Джон Кенеди като оратор остава известен и с фразата „Аз съм берлинчанин” – „Ich bin ein Berliner”, която е част от речта, която президентът Кенеди произнася на 26 юни 1963 г. в Берлин.      

Тази реч, произнесена от 35 по ред американски президент пред кметството Шьонеберг в Западен Берлин, е публикувана в превод на Господин Тонев в христоматията „Образци на съвременното красноречие”, ИК „СемаРШ” през 2010 г.инкове към речи на Джон Кенеди могат да се намерят и в интернет, в сайтове и блогове, например, виж линковете:

Център за образование и анализи – <http://cao.bg/?article=5136109&pages=1&category=13>

<http://www.dw-world.de/popups/popup_imagegalleryimage/0,,3668075_gid_3668037_lang_11_page_1,00.html>

Иванка Мавродиева