Лучия Монтефуско „Eнтимеми, сентенции, метафори: убеждаващата мощ на краткостта в Аристотелевата реторика” – превод: Донка Александрова

проф. д-р Лучия Монтефуско е професор по история на класическата реторика в Департамента по класическа филология и италианистика в Болонския университет; Президент на Международната асоциация по история на реториката (ISHR), Директор на Центъра за реторически и граматически изследвания на университета в Болоня; Редактор на серията „Доклади по реторика” (1-10 том); Член на AERES (Agence d’évaluation de la Recherche et de l’Enseignement Superieur) във Франция.

ЗА ДА СЕ ПУБЛИКУВАТ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ АВТЕНТИЧНИТЕ ИЗРАЗИ НА СТАРОГРЪЦКИ, ПУБЛИКУВАМЕ ТАЗИ СТАТИЯ  В PDF

СВАЛИ ТУК: