Сп. „Реторика и комуникации“, брой 39, април 2019

 

Реторика, комуникации, медии

Водещи броя – проф. Иванка Мавродиева, проф. Йовка Тишева, проф. дпсн Толя Стоицова, доц. д-р Маргарита Бакрачева

Думи на водещите

Реторика и ораторство: теоретични и практически измерения

Веселина РаеваЕмоционалният слух – индикатор на емпатични качества

Силвия БорисоваРеторика на тишината в изкуството на ХХ-ХХІ век

Медии и комуникация: практики и тенденции

Mariselda TessaroloIndividual and social space in media communication

Jana Galera Matúšová, Zuzana Ihnátová Reality in Non Profit Organization Communication

Veronika KaterminaPolitical subculture as a specific cultural phenomenon

Интернет, комуникации, политика, изкуства

Люба СпасоваОтразяване на мотивирано от омраза насилие в българските медии

Светлана Станкова Социалните мрежи в политическата кoмуникация

Тотева МануелаФункции на дигитализацията при комуникация 4.0

Студентски дебюти

Henrique DoresEgo, Discourse and Power: the Lion King through the Eyes of Metz, Foucault and Bettelheim

Представяне на книги

Представяне на книгата на Ирина ПеряноваНиколина Цветкова и Иванка Мавродиева

Представяне на книгата на Методий Рожденственский – Есета върху варварската реторика –  Иванка Мавродиева

Представяне на събития

Реториката в Европа: Италия и Полша – научна конференция

Представяне на авторите