Сп. „Реторика и комуникации“, брой 40, юли 2019

rhetoric

Реторика, комуникация, мениджмънт

Думи на водещите

Силвия Цветанска

СУ „Св. Климент Охридски“

Маргарита Бакрачева

СУ „Св. Климент Охридски“

Йоана Янкулова

СУ „Св. Климент Охридски“

Реторика, аргументация, убеждаване

Al Abbad, A., N. Al Mansur, G. S. YpsilandisPersuasive strategies in Saudi academic female application letter writing

Стефан СерезлиевМедийните брандове: реторични перспективи отвъд дизайна и визуалната идентичност

Maya Vassileva (Мая Василева)Fake News as a Rhetorical Device

Комуникация, лидерство, мениджмънт

Mouna Abou Assali, Saleh Troudi Expatriate Leaders’ leadership styles vs. Local subordinates’ perspectives in a United Arab Emirates higher education institution

Ия ПетковаКомуникация като фактор за успешното лидерство

Диана Бебенова, Николова Юлиана Попова, Людмила Михайлова –- Диалектически подход при синтезиране на „Интегриран процесен модел на интеркултурна компетентност”

Комуникация, медии, социални мрежи

Marta DąbrowskaPoliteness, gender, and English-medium Facebook communication

Боян Кутевски Управлението на репутацията като нов възможен „център” на интегрираната маркетингова комуникация (ИМК) – втора част

Мира ГановаПубличната комуникация като инструмент за манипулация на общественото мнение

Представяне на книги

Иванка МавродиеваПредставяне на книгата на Igor Zagar и Matejka Grcic „How to Do Things with Tense and Aspect: Performativity before Austin““

Янка ТоцеваПредставяне на книгата на Igor Ž. Žagar, Janja Žmavc и Barbara Domainko “ućitelj kot retorik” („Учителят като реторик“ – реторично-аргументативни аспекти на педагогическия дискурс).

Представяне на авторите в брой 40, юли 2019

Списък на рецензентите в сп. „Реторика и комуникации“ на български и английски – юли 2019