Сп. „Реторика и комуникации“, брой 42, януари 2020 година

Медийна и интернет комуникация

Думи на водещите

Доц. д-р Стефан Серезлиев

Великотърновски университет  „Св. св. Кирил и Методий“

Д-р Иглика Касабова

Институт по реторика и комуникации

Медии и комуникации

Стела Ангова, Иван Вълчанов – Автоматизираната журналистика между човека и технологиите

Добринка Пейчева, Диляна Керанова Екологични измерения на медийните реалии в „пост-интернет“ обществото в България

Илия ВълковПроцеси на политизация в българската медийна среда

Интернет комуникации

Мила Серафимова Интернет комуникация, медийна комуникация, пъблик рилейшънс: теоретични дилеми

Мария Николова ПР етика в управлението на онлайн кризисните комуникации

Добрян Боев Постдигитално’: между дефинициите и значенията

Интернет комуникация и социални мрежи

Илиана Павлова Механизми на влияние в социалните мрежи

Здравка Андонова Управление на комуникацията в социалните мрежи по време на предизборни кампании в България

Симеон Василев Метапосредникът в информационната среда в интернет

Представяния на книги

Десислава АнтоваПредставяне на книгата „Картографиране на дигитално медийно съдържание“

Тодор Симеонов Симеонов Представяне на книгите „Мениджмънт на кризи. Теоретични и практически основи“ и „Ефективни комуникации в публичния мениджмънт“

Представяния на авторите

Рецензенти в сп. „Реторика и комуникации“

Брой 42 на сп. „Реторика и комуникации“, януари 2020 г. се издава с финансовата помощ на Фонд научни изследвания, договор № КП-06-НП1/39 от 18 декември 2019 г.