Сп. „Реторика и комуникации“, брой 54, януари 2023 г.

Сп. „Реторика и комуникации“, брой 54, януари 2023 г.

Rhetoric and Communications, Issue 54, January 2023 –  DOI: 10.55206/IPHY1225

Аргументация, философия, литература, семиотика, комуникация

Argumentation, Philosophy, Literature, Semiotics, Communication

Водещите броя

Доц. д-р Стефан Серезлиев Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ – Имейл: serezliev@univt.bg

Д-р Георги Петков Институт по реторика и комуникации – Имейл: g.p.petkov@gmail.com

Думи на водещите DOI: 10.55206/RJDO7973 – стр. 5

Editor’s Words   DOI: 10.55206/RJDO7973 – стр. 8

Философия, семиотика, литература

Philosophy, Semiotics, Literature

Интенционални състояния и Богородична иконография Мирослав Дачев DOI: 10.55206/FXMO9347 – стр.11

Благословията в някои жанрови форми на Петокнижието Калина ГригороваDOI: 10.55206/KAQK4291 – стр. 32

Теории за концептуалната метафора и концептуалната интеграция. Изследване на съзнанието през метафората в когнитивната лингвистика Доротея Николова DOI: 10.55206/LQEX1619 – стр. 44

Humour through the Scope of Social Theories and Pragmatic Approaches Anastasia Xenodochidou DOI: 10.55206/ZAUK8693 – стр. 63

Аргументация, публична и стратегическа комуникация

Argumentation, Public and Strategic Communication

Теория на аргументацията на Хаим Перелман Мариета БотеваDOI: 10.55206/UBBD4362 – стр. 77

Bohm’s Dialogue and Reciprocal Trust Mariselda Tessarolo DOI: 10.55206/URAP6864 – стр. 90

Youth Vector of Europe: Strategic, State and International Communication Lilia Zainieva, Aigul Abzhapparova, Elmira Suimbayeva DOI: 10.55206/NNUH7157 стр. 99

Dropout of Young Teachers from the Education System: Motivations, Risk Factors and Possible Solutions Nitza Hachmon, Krasimira Marulevska DOI: 10.55206/IULW6982 – стр. 111

Студентки дебюти

Student debuts

European Union, European Identity, European Gearbox Leonardo Pimentel DOI: 10.55206/GPMG5855 125

Communication in European Values and the Effect of the Media on European Identity Irem Kati DOI: 10.55206/VNXM2692 – стр.131

Представяне на авторите / Contributors стр. 137

Списък с рецензентите през 2023 година стр. 141

List of Reviewers in 2023  стр. 147