Сп. „Реторика и комуникации“, бр. 32, януари 2018 г., СИЕТАР

Специален брой с доклади и статии  от конференции на СИЕТАР

Интеркултурна и интернет комуникация

Интеркултурна комуникация

Думи на водещите

Янка ТоцеваДискриминация, подкрепа или медийна манипулация? (Казусът 1200 стипендии за ученици роми в България

Йосиф НуневГергьовден – празникът, който обединява носителите на етнокултурни различия

Йорданка СтефановаВербализиране на невербалния диалог като похват в обучението по дентална медицина

Интеркултурна комуникация, билингви, билингвизъм

Пенка АнгеловаБългарски език като втори за деца

Мая Сотирова, Николай ЦанковИгровният подход в обучението по български език на деца билингви в детската градина

Вехбие БалиеваКомуникативно-прагматичен аспекти на езиковата интерференция при 5-6-годищни деца билингви

Соня Г. Георгиева, Петя Георгиева-АлексоваФормиране на педагогически компетенции за работа с деца при усвояване на език, който не е майчин

Дияна Димитрова, Димитрина ДраганчеваМетодически идеи за формиране на интеркултурна компетентност на 7-11- годишни ученици

Виртуална и регионална комуникация

Иван Русланов Специфика и типология на читателските блогове в България

Aneta Doncheva, Eli PopovaNew approaches to the presentation of Bulgarian regional libraries in the virtual space

Георги Цолов Комуникационни модели за активиране на регионалните общности

Представяне на научни събития

Международна научна конференция „Педагогическата комуникация: настояще и бъдеще“ – 2-3 февруари 2018 г., Национален дворец на децата

Представяне на книги

Иванка МавродиеваЕфрем Ефремов – „Журналистическо редактиране“

Представяне на авторите