Сп. „Реторика и комуникация“, бр. 49, октомври 2021 г.

Rhetoric and Communications, issue 49, October 2021

Реторика, аргументация и комуникацията на 21 век

Rhetoric, Argumentation, Communication in 21st Century

Водещи

Доц. д-р Стефан Серезлиев Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

Fotini Egglezou, PhD Hellenic Institute of Rhetorical and Communication Studies (IRESE in Greek)

Д-р Тодор С. Симеонов – Институт по реторика и комуникации

Думи на водещите

Editors’ Words

Реторика и аргументация

Rhetoric and Argumentation

The Rhetoric of the Teacher’s AuthorityJanja Žmavc

The Reinvention of Rhetoric and its Fundamental Role in Political Discourse Analysis Henrique Dores

Особености на аргументацията в политическата реторика по време на гражданско недоволство в България през 2020 г. Габриела Михайлова

Комуникациите през 21. Век

Communications in the 21st century

Скритите възможности на университетските подкасти в България и Европа Илия Вълков, Георги Минев, Антонина Лозанова

Ролята на интелигентните технологии в комуникациите Мануела Тотева

Корпоративна комуникация и корпоративната социална отговорност в подкрепа на бизнеса във връзка с COVID-19 Кремена Георгиева

Специфики на дигиталната публична дипломация Калин Калинов

Докторантски дебюти

Doctoral Debuts

Теми и микротеми в български и английски хумористични игрословици Таня Борисова

Представяне на книги

Book Review

Представяне книгата „Съдебната аргументация“ на Мариета Ботева – Иванка Мавродиева

Представяне книгата на Десислава Каменова „Медиация и невербална комуникация“ Цветан Давидков

Представяне на авторите

Contributors