Четвърта международна конференция ESTIDIA

Четвърта международна конференция ESTIDIA „Dialogues without Borders: Strategies of Interpersonal and Inter-group Communication“ .

или за научните мрежи като съвременен модел за успешни изследвания

Резултати от изследвания на комуникацията от Аристотел през политиката, медиите, образованието, изкуства до дигиталните, се представиха по време на четвъртата международна конференция ESTIDIA „Диалог без граници: Стратегии на междуличностната и междугруповата комуникация“ (Dialogues without Borders: Strategies of Interpersonal and Inter-group Communication“).

Конференцията се реализира с подкрепата на Философския факултет на Софийския университет и протече в рамките на два дни – 29 и 30 септември 2017 г. В нея активно се включиха 100 участника от университети от 25 държави от 3 континента.

Заместник-ректорът на Софийския университет проф. Мария Стойчева откри 4-та конференция ESTIDIA „Диалог без граници: Стратегии на междуличностната и междугруповата комуникация“.

Проф. Оля Харизанова, заместник-декан на Философския факултет, който е домакин и съорганизатор на форума, участва в откриването на международната научна конференция.

Научното събитие е реализирано в резултат на научна мрежа с участието на Софийския университет, на ESTIDIA (European Society for Transcultural and Interdisciplinary Dialogue), чийто президент е проф. Корнелия Илие и проф. Иванка Мавродиева, преподавател във Философския факултет и председател на Института по реторика и комуникации.

Ключов лектор на 29 септември 2017 г. е проф. Корнелия Илие (Cornelia Ilie) от Университета в Молмьо, Швеция). Лекцията е на тема: „Challenges of interpersonal and intergroup communication in the public sphere“.

Ключов лектор на 30 септември 2017 г. е Хелън Спенсър- Отей (Helen Spencer-Oatey) от Университета Уоруик, Великобритания. Лекцията е на тема: „Managing relations across cultures: challenges, concepts and strategies“.

Форматът на конференцията съчетава традиционните научни доклади и презентации с творчески научни работилници. В дискусиите участниците представят резултати от изследвания в областта на медиите, социалните мрежи, брандовете, политическата комуникация. Те извеждат фактори и представят тенденции, търсят нови теми за изследвания, въвеждат термини и допринасят за качеството на науката.

В 10-те секции се разискваха въпроси, свързани с:

 • Глобализация и политическа комуникация;

 • Стратегически комуникационни практики;

 • Интеркултурна и междуличностна комуникация;

 • Идентичност, език и комуникация;

 • Комуникационни модели в образованието;

 • Комуникация в изкуствата, музеите и библиотеките;

 • Медиен дискус в Европа и миграцията;

 • Интернет и социални мрежи;

 • Хумор и комуникация;

 • Организационна култура и диалог.

В 4-те творчески научни работилници се дискутираха теми, свързани с:

 • (Не) учтивост в (румънския) политически дискурс;

 • Център, полупериферия, периферия в (теле) визуален диалог;

 • Разнородните лица на конфликта в политическия дискурс;

 • Идентичността на мигрантите: от политически разкази до живи преживявания.

Едно от предимствата на научния форум е създаването на приемственост между различните поколения учени от различни държави в едно научно поле или при търсене на пресечни точки между няколко науки.

Второто предимство на конференцията е създаването на научни мрежи, които излизат извън пределите на държава или континент. Докладчиците са от Европа, Азия, Северна Америка, от държавите Италия, Испания, Франция, Германия, Швеция, Великобритания, Холандия, Израел, Турция, Полша, Румъния, Русия, Украйна, Канада, Корея, като се създават устойчиви традиции и се следват високи научни стандарти.

Третото предимство е, че се слага началото на изследователски екипи, които работят творчески по актуални и значими теми.

Четвъртото предимство е вземане на решения за научни проекти с участието на изследователи от различни държави.

Учените представят нови методи и подходи за реализиране на успешни научни проекти.

По време на конференцията се представиха научни книги, публикувани в престижни издателства, сред които Palgrave Macmillan, Springe и други.

ESTIDIA (European Society for Transcultural and Interdisciplinary Dialogue) http://www.estidia.eu/

Философски факултетhttp://phls.uni-sofia.bg/

Институт по реторика и комуникацииhttp://www.iorc.info/