App generation – поколението на мобилните програми

App generation – поколението на мобилните програми   

Пламен Павлов

Абстракт: След MTV поколението, iPod и iPhone поколението, след NET и Facebook поколението идва ред на пристрастените към мобилните апликации. За 2013 година Nielsen отбелязаха превес на използването на iOS и Android  програми пред обикновеното браузване в мрежата. Говори се за нов начин на взаимодействие с интернет, за нова комуникация, основани на пределната мобилност и хиперлокалността. Налице са нови социологически, социални и психологически фактори, които обуславят нов начин на поведение и взаимодействие  на огромното множество от потребителите на „умни” устройства, даващи ни право да ги наречем поколение на обзетите от мобилните програми – App Generation.

Ключови думи: App generation, мобилни апликации, хиперлокалност.

Plamen Pavlov – App generation – the generation of mobile programs

Abstract: After MTV generation, IPod and iPhone generation, after NET and Facebook generation here comes the brand new generation of those addicted to mobile apps. For 2013 Nielsen marked growth of iOS and Android apps over the ordinary WEB browsing. There is a new way of interacting with Internet, new communication based over super mobility and hyper locality. There is new sociological, social and psychological behavior based on interaction with all pocket and bag carried smart devices that can be described as App Generation way of dealing with the technology and society.

Keywords:App generation, mobile apps, hyper locality.

Безусловен факт е, че интернет промени начина, по който хората комуникират. За добро или лошо самият интернет също се променя. Всекидневно се раждат нови устройства и начини за взаимодействие с невидимата и вездесъща световна мрежа. В цялата многостранност обаче, се забелязва една устойчива тенденция на все по-силно използване на мобилни начини на свързване и взаимодействие със и чрез интернет.

Един от маркерите на тази нова тенденция е комуникация с помощта на програми за смартфони и таблети, които се наричат „апове“ (от „app“ съкратено от „application“) и могат да работят на една или повече от съществуващите мобилни операционни системи.

Някогашната игра „Змия“, която беше емблематична за старите „Нокии“ вече отдавна е в забвение. Съвременните тийнейджъри дори не са и чували за нея. Дори и „гениалният Тетрис“ вече е антика. Днес мобилните апликации изискват интернет връзка и социално взаимодействие. В своите изследвания Нилсен (Nielsen) показват най-популярните апове за миналата година. С изключение на Instagram (вече притежание на Facebook) всяко едно приложение е популярна WEB услуга. Естествено, веднага прави впечатление присъствието на Google в 5 от 10-те първи места.i

Top Smartphone Apps of 2013

Rank

App

Уникални потребители

1

Facebook

103,420,000

2

Google Search

75,984,000

3

Google Play

73,667,000

4

YouTube

71,962,000

5

Google Maps

68,580,000

6

Gmail

64,408,000

7

Instagram

31,992,000

8

Maps(Apple)

31,891,000

9

Stocks

30,781,000

10

Twitter

30,760,000

Когато съпоставим тази таблица с класацията на 10-те топ интернет бранда (таблицата е за американският пазар) веднага се вижда как гигантите Google и Facebook са безспорните крале на съвременната мобилна комуникация.ii

Top 10 U.S. Web Brands for 2013

Rank

Web Brand

Уникални потребители

1

Google

164,805,000

2

Facebook

134,943,000

3

Yahoo

129,801,000

4

MSN/WindowsLive/Bing

121,031,000

5

YouTube

119,242,000

6

Microsoft

83,039,000

7

AOL Media Network

81,037,000

8

Amazon

79,673,000

9

Wikipedia

72,591,000

10

Ask Search Network

64,249,000

Какво всъщност означават тези цифри?

Тълкуванието едва ли би могло да бъде просто и еднозначно, но като цяло се забелязва стройна тенденция на преориентиране на вниманието към мобилните апликации и комуникация

На 12 април 2012 г. Facebook купи Instagram за около $1 милиард долара в кеш и акции, слагайки началото на лавинообразен процес от придобиване на популярни апове. Придобиването на Goodreads от Amazon се пази в тайна, но цитираните суми са между 150 милиона и 880 милиона долара. Самите Facebook надминаха себе си с 19 милиарда в кеш, акции и бъдещи приходи за WhatsApp. От сайт – социална мрежа Facebook се превърна в компания с диверсифициран подход и богато портфолио. Някои от най-харесваните функции на мрежата, като интегрирания чат например, вече са изведени в отделни месинджър апликации, ползващи се с огромен успех на мобилните платформи. Забавянето на темповете на растеж на потребителска база на Facebook в Северна Америка и големите пазари на Европа принуждава компанията да се преориентира към актуалните мобилни системи за комуникация и да не изпуска палмата на първенството като водещ посредник на неформалното общуване . Не останаха по-назад и Amazon. Придобиването на Goodreads от Amazon се пази в тайна, но цитираните суми са между 150 милиона и 880 милиона долара.

Ориентацията към мобилни апликации е толкова силна, че вече се говори за ново поколение потребители на модерните технологии, за които телефонните и таблетни апликации са толкова присъщи и отличаващи, че те могат да бъдат наречени „ап поколение“ (от App Generation).

Застъпници на термина са Хауърд Гарднер и Кети Дейвис, автори на книгата „Ап поколение – как днешната младеж навигира идентичност, интимност и въображение в цифровия свят“iii. Гарднър и Дейвис смятат, че днешните млади хора са „не само потопени в аповете, те мислят за света като ансамбъл от апове. Те виждат своите животи като поредици от подредени апове или може би, в много случаи, една единствена, но разширена от люлка до гроб апликация“.iv

Все по-често виждаме тийнейджъри, които търсят информация не чрез браузери и търсачки, а чрез… YouTube. Видео мрежата отдавна е надраснала нивото на обикновен сайт за споделяне на движещо се изображение. Днес това вече е среда за комуникация със своя вътрешна структура и своя… разбира се мобилна апликация. Четвъртото място в по-горната табличка не е срамно и позорно. Все пак по-отпред са само Facebook и основните услуги на Google в мобилния свят.

Някога поколенията са означавани на биологичен или културно-исторически принцип. Днес водеща е технологията – в случая мобилната технология. Почитателите на Apple и Android са непримирими врагове, но обитават една и съща мобилна вселена и имат почти еднакво разпространение.v

Появата на мобилен феномен в една среда много скоро се пренася по съседство, за да завладее цялата територия. Отдавна отминаха времената, когато Instagram беше приоритет само на ябълките. Днес това е само една от най-популярните, но не и единствени апликации, които опосредстват графичното общуване. Набиращият популярност Snapchat комбинира видео комуникацията с мимолетността на реалната комуникация. Там снимката или видео записи не могат да бъдат съхранени. Те буквално „изгарят“ след зададените от автора секунди. Едно от най-самоочевидните използвания на Snapchat е ясно за всички – опосредстване на интимна комуникация. Това обаче не е изключение, а по скоро маркер за цялостния тип общуване, основано на мобилна връзка. Телефонът е лично устройство, което от наше име показва местоположение, представя аватари, дава статистика и дори участва в промоции. Използването за интимна комуникация е „под сурдинка“, подразбиращо се, но отминавано като името на „този за когото не се говори“, въпреки че в американският жаргон отдавна съществува почти непознатото у нас понятие „секстинг“ – писане на интични съобщения. Това в никой случай не означава, че най-личният вид технологично комуникационно устройство на съвремието не е достигнал такова високо ниво на разпространение на мобилните програми и без използването им за интимна комуникация.

Широката употреба на апове е белег и следствие на още един социален феномен на съвремието – отчуждението или както е модерно да се нарича сега – алиенацията. Новите тийнейджъри се чувстват великолепно с телефон в ръка и много по-рядко могат да бъдат забелязани „на светло“ от свои връсници от преди 5 или 10 години. Като премахнем оценъчния момент и престанем да смятаме това за добро или лошо, ще видим, че просто става въпрос за различен тип общуване, което съвсем естествено си има своите нови положителни или отрицателни страни. Двете или повече от страните са наистина отчуждени, но това не прави връзката помежду им по-слаба, по.малко емоционална. Тя е само леко необичайна за страничния наблюдател.

Преди няколко години казваха „Кажи ми какви песни имаш в iPod-a си, за да ти кажа какъв си“. Днес това би могло да бъде трансформирано в „Кажи ми какви апове ползваш, за да ти кажа какъв си“. Въпросът не е реторичен, а отговорът е в основата на съвременна реклама, PR, вирусен маркетинг и т.н. Съдържанието на мобилното устройство е не по-малко характерно за отделната личност, отколкото пръстовите отпечатъци.

Трансформирането на комуникацията в мобилния свят не трябва да бъде порицавано, не трябва да се бие тревожно камбаната за това, че идва поредният край на света, защото апликейшъните не подменят човешката комуникация, не убиват WEB-а, а просто ги подсилват. Все повече си използва именно подсилената или допълнителната реалност, комбинираща живата действителност с виртуалния свят.

Напълно ясно е, че терминът Апп дженерейшън е условен и показва по-скоро една конкретна характеристика на съвременната комуникация. Това не променя факта, че е налице устойчива тенденция, която определя насоки на бизнеса, на състоянието на съвременния интернет и на психологията на обикновените съвременни млади хора, които сноват с телефони в ръка и преодоляват изолацията и географията с помощта на мобилните апликации.

i http://www.nielsen.com/us/en/newswire/2013/tops-of-2013-digital.html

ii http://www.nielsen.com/us/en/newswire/2013/tops-of-2013-digital.html

iii Howard Gardner and Katie Davis, How today’s youth navigate identity, intimacy, and imagination in a digital world, © 2013 by Howard Gardner and Katie Davis, Yale University Press

iv Howard Gardner and Katie Davis, How today’s youth navigate identity, intimacy, and imagination in a digital world, © 2013 by Howard Gardner and Katie Davis, Yale University Press

v http://www.nielsen.com/us/en/newswire/2013/tops-of-2013-digital.html

Post a Comment

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>