Author Archives: admin

Сп. „Реторика и комуникации”, брой 45, октомври 2020 г.

Сп. „Реторика и комуникации”, брой 45, октомври 2020 г. Rhetoric and Communications Journal, Issue 45, October 2020 Педагогическа и академична комуникация Pedagogical and Academic Communication Думи на водещите Editors’ Words Академичен диалог и кроскултурен ракурс Academic Dialogue and Cross-cultural Perspectives Mending the Gap between the ‘Two Cultures’ through Intercultural Rhetoric – Adrea Valente Academic Communication, […]

Posted in електронно списание, реторика, реторика и комунуикации | Comments closed

Сп. Реторика и комуникации, брой 44, юли 2020 г.

Сп. Реторика и комуникации, брой 44, юли 2020 г. Реторика, визуална и вербална комуникация и аргументация Думи на водещите брой 44 Проф. дн Иванка Мавродиева – Софийски университет „Св. Климент Охридски“ Доц. дн Гергана Апостолова – Югозападен университет „Неофит Рилски“ Реторика, визуална реторика и визуална аргументация The understanding of the human being and its relevance […]

Posted in електронно списание, реторика, реторика и комунуикации | Comments closed

Issue 43, April 2020, Rhetoric and Communications Journal

Political Communication and Political Rhetoric Editors’ Words Prof. Yovka Tisheva, PhD – Sofia University “St. Kliment Ohridski” Prof. Marieta Boteva, D.Sc. – „St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo”. Political Communication, Political Discourse and Rhetoric Critical Discourse Analysis in International Relations Studies: The cases of Russia and Ukraine – Olga Brusylovska The Political […]

Posted in електронно списание, реторика, реторика и комунуикации | Comments closed

Сп. „Реторика и комуникации“, брой 42, януари 2020 година

Медийна и интернет комуникация Думи на водещите Доц. д-р Стефан Серезлиев Великотърновски университет  „Св. св. Кирил и Методий“ Д-р Иглика Касабова Институт по реторика и комуникации Медии и комуникации Стела Ангова, Иван Вълчанов – Автоматизираната журналистика между човека и технологиите Добринка Пейчева, Диляна Керанова – Екологични измерения на медийните реалии в „пост-интернет“ обществото в България […]

Posted in електронно списание, реторика, реторика и комунуикации | Comments closed

Сп. „Реторика и комуникации“, брой 41, октомври 2019 година

Интеркултурна комуникация Думи на водещите брой 41 Prof. Andrea C. Valente, PhD – York University, Canada Проф. д-р Янка Тоцева – Европейски политехнически университет Проф. дсн Цветан Давидков – СУ „Св. Климент Охридски“ Интеркултурна комуникация и интеркултурна компетентност Nikolina Tsvetkova – The potential of educational systems to ensure systematic development of plurilingual and intercultural competence Диана […]

Posted in електронно списание, реторика, реторика и комунуикации | Comments closed

Сп. „Реторика и комуникации“, брой 40, юли 2019

Реторика, комуникация, мениджмънт Думи на водещите Силвия Цветанска СУ „Св. Климент Охридски“ Маргарита Бакрачева СУ „Св. Климент Охридски“ Йоана Янкулова СУ „Св. Климент Охридски“ Реторика, аргументация, убеждаване Al Abbad, A., N. Al Mansur, G. S. Ypsilandis – Persuasive strategies in Saudi academic female application letter writing Стефан Серезлиев – Медийните брандове: реторични перспективи отвъд дизайна […]

Posted in електронно списание, реторика, реторика и комунуикации | Comments closed

Сп. „Реторика и комуникации“, брой 39, април 2019

  Реторика, комуникации, медии Водещи броя – проф. Иванка Мавродиева, проф. Йовка Тишева, проф. дпсн Толя Стоицова, доц. д-р Маргарита Бакрачева Думи на водещите Реторика и ораторство: теоретични и практически измерения Веселина Раева – Емоционалният слух – индикатор на емпатични качества Силвия Борисова – Реторика на тишината в изкуството на ХХ-ХХІ век Медии и комуникация: […]

Posted in реторика, реторика и комунуикации | Comments closed

„Реторика и комуникации“, брой 38, януари 2019 г.

Реторика, аргументация, медийна и публична комуникация Думи на водещите проф. Иванка Мавродиева, доц. д-р Стефан Серезлиев, проф. Янка Тоцева  Реторика и аргументация: традиционни и съвременни изследвания Георги Петков – Основни техники за писане на реч Огняна Георгиева–Тенева – Псевдоаргументът в устната убеждаваща реч на студента  Десислава Антова – Съвременни проявления на виртуалната реторика в онлайн […]

Posted in електронно списание, реторика, реторика и комунуикации | Comments closed

Rhetoric and Communications E-journal, Issue 37, November 2018

Сп. „Реторика и комуникации“, брой 37, ноември 2018 г. Специален брой Думи на водещите Проф. д-р Мария Стойчева – заместник-ректор на СУ „Св. Климент Охридски“, гл. ас. д-р Николина Цветкова – катедра „Европеистика“, Философски факултет Реторични и филологически изследвания и дигитализация Alisa J. Tigchelaar – Sor Juana Inés de la Cruz’s The Answer: “Words” Beyond […]

Posted in електронно списание, реторика, реторика и комунуикации | Comments closed

Сп. „Реторика и комуникации“, брой 36, септември 2018 г.

Броят включва статии по проект „Формиране на компетентности и усъвършенстване на умения за прилагане на съвременни методи и методики за научни изследвания от млади учени” [1] Думи на водещите брой 36, септември 2018 г. Проф. д-р Йовка Тишева – СУ „Св. Климент Охридски, Факултет по славянски филологии, ръководител на Катедра „Български език“ Доц. д-р Стефан Серезлиев […]

Posted in Без категория | Comments closed