Author Archives: admin

Реторика и комуникации – бр. 29, юли 2017 година

Комуникации, общество, реторика Думи на водещите Проф. д.пс.н. Толя Стоицова, проф. д.ф.н. Иванка Мавродиева, доц. д-р Стефан Серезлиев, д-р Пламен Павлов Комуникации и пъблик рилейшънс Daniela Ilieva-Koleva, Rosaliya Kasamska – Establishment of successful strategies for project communications management Анна Вълканова – Управление на комуникацията със служителите в корпоративния брандинг Комуникации, институции, политика, общество Мая Русева […]

Posted in електронно списание, реторика, реторика и комунуикации | Comments closed

Реторика и комуникации – бр. 28, май 2017 г.

Комуникации и образование Водещи броя – проф. д.пс.н. Йоана Янкулова, доц. д-р Силвия Цветанска и доц. д-р Мая Сотирова Думи на водещите броя Комуникации и образование: теоретични измерения Василка Баничанска – Принципи за пряка и опосредствана комуникация между учители и ученици Илияна Кираджиева – Взаимоотношенията учител–ученик като важен мотивационен фактор в образователния процес Татяна Йорданова […]

Posted in електронно списание, реторика, реторика и комунуикации | Comments closed

Rhetoric and Communications E-journal, Issue 27, March 2017

Special Issue Editor’s words Prof.PhD Maria Stoicheva, Prof. Doc. Hab. Ivanka Mavrodieva, Assist. prof. PhD NikolinaTsvetkova. Communication, Internet Communication and Netizens Ronda Hauben – Considerations on the Significance of the Net and the Netizens Ronda Hauben – Ban Ki-moon’s Idea of Leadership or the Candlelight Model for More Democracy? European Identity: Articles and Essays Introduction […]

Posted in реторика | Comments closed

Електронно научно списание „Реторика и комуникации“ 26 брой, януари 2017

Специален брой с публикации от конференцията на SIETAR, 1 юли 2016 г. Думи на водещите Интеркултурна комуникация и педагогическа комуникация Христина Соколова – Интеркултурни аспекти на представите за успех сред българите и унгарците: измерението линейност vs. свързаност Йоана Павлова – Феминизъм и мултикултурализъм Соня Георгиева – Мултикултурност и идентификация – педагогически възможности за социална интеграция […]

Posted in електронно списание, реторика, реторика и комунуикации | Comments closed

Сп. Реторика и комуникации – бр. 25

Брой със статии от конференция „Съвременни проявления на реториката в медиите, онлайн медиите и изкуствата“, проведена на 18-19 юни 2016 г. Водещи броя – проф. д.ф.н. Иванка Мавродиева, проф. д.ф.н. Мариета Ботева, доц. д-р Стефан Серезлиев, д-р Георги Петков, д-р Пламен Павлов Списък с автори за брой 25, ноември 2016 г. Думи на водещите Визуална […]

Posted in електронно списание, реторика, реторика и комунуикации | Comments closed

Сп. „Реторика и комуникации“ – Брой 24, Септември 2016

Реторика, ПР, медии, комуникации Водещи броя – доц. д-р Стефан Серезлиев, гл. ас. д-р Иво Пиперков, д-р Пламен Павлов, проф. д.ф.н. Иванка Мавродиева Думи на водещите ПР, публична комуникация, реклама Димитрина Стефанова – Особености на ПР стратегията и етапи в реализирането й Александър Христов – Рекламни и ПР форми в медиите: съвременни разбирания, граници, терминология […]

Posted in реторика, реторика и комунуикации | Comments closed

Електронно научно списание „Реторика и комуникации“ 23 брой, юли 2016

Реторика, комуникации, медии Водещи броя – проф д. пс.н. Толя Стоицова, проф. д-р Йовка Тишева, проф. д.ф.н. Иванка Мавродиева Думи на водещите Реторика, политическа комуникация, творчество Cornelia Ilie – Populism in post-communist Romania and Hungary: Representing cultural and political otherness Fotini Egglezou – The use of common topics in teaching creative writing Атанас Ждребев – […]

Posted in реторика | Comments closed

Електронно научно списание „Реторика и комуникации“, 22 брой, април 2016

Реторика, аргументация, комуникация Водещи броя – проф. д.ф.н. Иванка Мавродиева, д-р Георги Петков и доц. д.ф.н. Гергана Апостолова Думи на водещите Аргументация, реторика, академична комуникация Valeriya Smolenenkova – The proposition identifying algorythm. Ibrahim Aksu – Saving donkey work: Simplifying academic texts for translation Мариета Ботева – Аргументация и реторическа аргументация Стефан Серезлиев – Името на […]

Posted in Без категория | Comments closed

Електронно научно списание „Реторика и комуникации“, бр. 21, януари 2016 г. Специален брой със статии от конференцията на СИЕТАР България (08.06.2015 г.)

Думи на водещите Ангел Кондев – От Дамаск до Кордоба през Поатие. Бежанската криза и историческата съдба на Запада Даниела Сотирова – Кроскултурната етика: морални основания, моралното изключване и етическо разнообразие на културите Йоана Павлова – Риалити предаванията – бизнес със социална значимост? Йоана Янкулова – Съвременни проекции на моделите на организационното учене в мултикултурна […]

Posted in Без категория | Comments closed

„Реторика и комуникации“, брой 20, ноември 2015 г. Специален извънреден брой „Традиционни и съвременни методи за реторически изследвания“

Специален извънреден брой „Традиционни и съвременни методи за реторически изследвания“ Научна конференция 17 и 18 октомври 2015 г., зала 63, Ректорат, СУ „Св. Климент Охридски“, Философски факултет Дейност по проект НИС № 62, 02.04.2015 г. Ръководител на проекта – проф. д.ф.н. Иванка Мавродиева . Коректор на текстовете на български език – Надя Калъчев Коректор на […]

Posted in реторика | Tagged , | Comments closed